Vedējs 2016

plakaats2

Kopvērtējuma tabula

Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas

 

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”  

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē:

„Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

Labo vārdu svētki lauku cilvēkiem

Ir noslēdzies gadskārtējais biedrības “Lauku partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss “Vedējs”. Šogad konkurss norit 10.reizi. Tā mērķis ir rosināt partnerības teritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par saviem kaimiņiem, sava pagasta iedzīvotājiem, kuri ir apliecinājuši savu piederību laukiem ar izpalīdzību, sabiedrisko aktivitāti un optimismu. Ir iesniegti 15 apraksti. To varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – novadpētnieki, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, vietējās pašvaldības darbinieki, skolotāji.

Aknīstē notiks Latvijas lauku eksporta kluba pirmā tikšanās

klubiLai iedrošinātu esošos un topošos reģionu uzņēmējus domāt par savas produkcijas eksportu,  “Latvijas Lauku forums” (LLF)  un Lauku Konsultāciju centrs ar Deivida Berija (David Barry) iniciatīvu un vadību jau maija sākumā visā Latvijā sāks sniegt atbalstu Lauku eksporta klubu izveidē. Pirmā Latvijas Lauku eksporta kluba tikšanās notika  Ozolniekos,  nākamās –  Kocēnos Saldū un  Rēzeknē.

Lauku partnerībā „Sēlija” noslēgusies pirmā jaunā perioda LEADER projektu iesniegšanas kārta.

Tveršana

Projektu pieņemšana šī perioda LEADER konkursā noslēdzās 9.jūnijā, un kopumā ir saņemti 45 projekti. Projektu pieņemšana notika 7 no kopumā 8 stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.”  rīcībās.

Godājamie LEADER projektu iesniedzēji!

Atgādinām, ka projektu iesniegšanas termiņš beidzas jau nākamajā ceturtdienā, 9. jūnijā!

Visus tos, kuri plāno iesniegt projektu Lauku partnerībā “Sēlija” klātienē, atkārtoti lūdzam iepriekš saskaņot iesniegšanas laiku. Projekti ir jāreģistrē EPS sistēmā, un viena projekta reģistrācijai plānojam aptuveni 20 minūtes. Jūsu pašu ērtības un sirdsmiera labā – piesakiet savu vizīti laikus, veidojam grafiku!

Pie tam – projektu reģistrēt jāpaspēj 9. jūnijā līdz 17.00. Tā ka – pēdējo LEADER projektu sistēmā ievadīt uzsāksim 16.40. Neriskējiet ar savu sagatavoto projektu!

Vizītes lūdzam pieteikt pa tālruņiem: 26590352 – Skaidrīte un 29548967 – Ieva

Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

Dunavas_berniAr 2014.gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Tikšanās tēma: “Priekšfinansēšanas iespējas LEADER projektiem

Ceturtdien, 5. maijā, pl. 11 00 Lauku partnerības “Sēlija” birojā Aknīstē, Skolas ielā 16 a, tikšanās ar ALTUM  programmas pārstāvi Mārīti Lazdiņu. Tikšanās tēma: “Priekšfinansēšanas iespējas LEADER projektiem, izmantojot ALTUM finanšu instrumentu”.

Aicinām visus interesentus, sevišķi – uzņēmējus, kuri plāno iesniegt LEADER projektus, izmantot iespēju tikties klātienē un noskaidrot šīs programmas sniegtās iespējas.

Altum prezentācija

Kā novērtēt Vietējās rīcības grupas darbu?

Mateo_Joanna_ vertejumsLai atbildētu uz šo jautājumu pašiem sev, kā arī – lai sniegtu ieteikumus Vietējām rīcības grupām piemērotāku vērtēšanas kritēriju izstrādē, piektdien, 8. aprīlī, Lauku partnerības “Sēlija” administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka un izpilddirektore Ieva Jātniece tikās ar novērtēšanas speciālistu Mateo Mettu( Matteo Metta) no Eiropas Lauku attīstības atbalsta centra( European Evaluation Helpdesk for Rural Development).  Mateo ir no Itālijas dienvidu reģiona, kur viņa vecākiem pieder olīvu dārzi, tādēļ  lauku attīstības jautājumi viņu ir interesējuši jau ļoti sen. “Es vēlētos savu karjeru attīstīt tieši VRG darbībā, strādāt uz vietas, nevis Briselē,” saka Mateo.

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Tveršana

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.