Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

Dunavas_berniAr 2014.gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Tikšanās tēma: “Priekšfinansēšanas iespējas LEADER projektiem

Ceturtdien, 5. maijā, pl. 11 00 Lauku partnerības “Sēlija” birojā Aknīstē, Skolas ielā 16 a, tikšanās ar ALTUM  programmas pārstāvi Mārīti Lazdiņu. Tikšanās tēma: “Priekšfinansēšanas iespējas LEADER projektiem, izmantojot ALTUM finanšu instrumentu”.

Aicinām visus interesentus, sevišķi – uzņēmējus, kuri plāno iesniegt LEADER projektus, izmantot iespēju tikties klātienē un noskaidrot šīs programmas sniegtās iespējas.

Altum prezentācija

Kā novērtēt Vietējās rīcības grupas darbu?

Mateo_Joanna_ vertejumsLai atbildētu uz šo jautājumu pašiem sev, kā arī – lai sniegtu ieteikumus Vietējām rīcības grupām piemērotāku vērtēšanas kritēriju izstrādē, piektdien, 8. aprīlī, Lauku partnerības “Sēlija” administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka un izpilddirektore Ieva Jātniece tikās ar novērtēšanas speciālistu Mateo Mettu( Matteo Metta) no Eiropas Lauku attīstības atbalsta centra( European Evaluation Helpdesk for Rural Development).  Mateo ir no Itālijas dienvidu reģiona, kur viņa vecākiem pieder olīvu dārzi, tādēļ  lauku attīstības jautājumi viņu ir interesējuši jau ļoti sen. “Es vēlētos savu karjeru attīstīt tieši VRG darbībā, strādāt uz vietas, nevis Briselē,” saka Mateo.

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Tveršana

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2016.gada projektu konkursam


TveršanaLauku partnerība Sēlija

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2016.gada projektu konkursam”  

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Vietas veidošana un tai pieejamie LEADER līdzekļi 2016.gadā.

DSC_2907Seminārs norisinājās 29. Martā Biržu tautas namā, un, neraugoties uz pēcsvētku dienu, tautas nama zāle bija piepildīta.

Semināra sākumā ar lekciju „Mūsu telpa, mūsu laiks, mūsu atbildība. Dzīves telpas veidošanas pamatprincipi”  uzstājās  teritorijas plānotājs – vietradis Jānis Ķīnasts. Viņa skatījums uz telpas veidošanu un plānoto projektu ietekmi bija ļoti filozofisks, balstīts vienkāršās un stabilās pamatvērtībās – kā mūsu projekts ietekmē ekonomiku? Vidi? Sociālo dzīvi? Kultūras parādības? . Iespējams, ka publikas domas par šo priekšlasījumu dalījās – kādam tas šķita pārāk vispārīgs, kāds – saņēma tieši to, ko bija gaidījis. Pēc pasākuma saņēmām zvanus ar lūgumu šo prezentāciju iepazīt sīkāk, analizēt kopā ar darba kolektīvu, plānotā projekta ieviešanas komandu. Tātad – visi interesenti šo prezentāciju varēs saņemt savā e – pastā, tikai jāuzraksta lūgums to izsūtīt vai nu Ievai – ieva.jatniece@gmail.com vai Skaidrītei – sk_medvecka@inbox.lv

Vietas veidošana un tai pieejamie LEADER līdzekļi 2016.gadā

sdfsd

Lauku partnerība Sēlija

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Vietas veidošana un tai pieejamie LEADER līdzekļi 2016.gadā”

GAISMAS KOKA DARBNĪCA 18. martā

sdfsd

Lauku partnerība „Sēlija” sadarbībā ar biedrību „Ūdenszīmes” pavasara Saulgriežu priekšvakarā organizē iedvesmas, jaunu ideju, informācijas un praktiskās darbības metodēm bagātu pasākumu „Gaismas koka darbnīca”. Pasākums norisināsies piektdien, 18. martā biedrības „Ūdenszīmes” telpās Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā.

Zemkopības ministrija pieņēma lēmumu par mūsu attīstības stratēģijas “Lauki- vide, kur vērts dzīvot. 2014-2020.” apstiprināšanu

Apsveicam visas lauku partnerības “Sēlija” dalīborganizācijas ar mums visiem nozīmīgu notikumu – 19.02.2016. Zemkopības ministrija pieņēma lēmumu par mūsu attīstības stratēģijas “Lauki- vide, kur vērts dzīvot. 2014-2020.” apstiprināšanu.

Lūdzam visus interesentus iepazīties ar šp dokumentu, īpašu uzmanību pievēršot Rīcības plānam un projektu vērtēšanas kritērijiem.
Tuvākajā laikā tiks organizēti semināri par projektu ieviešanas nosacījumiem, tādēļ aicinām sekot aktuālajai informācijai!

Stratēģija

Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.

28.janvārī prezentējam savu stratēģiju “Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.”  stratēģiju vērtēšanas komitejai  Rīgā, Zemkopības ministrijā. 

LP Sēlija Prezentācija