Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem un Latvijas Lauku Eksporta klubu tikšanās Ābeļu pagastā

Tveršana

„Lauku partnerība „Sēlija”” aicina uz semināru LEADER programmas ietvaros – „Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.” Seminārs būs vienlaikus arī 4 Lauku Eksporta klubu tikšanās reize.

Arī oktobrī turpinām tradīciju, tādēļ aicinām visus interesentus 26.10. plkst. 11.00 Staļļos „Ūsiņš” ( „Luģenieki”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads). Savā pieredzē un ar saistošu informāciju dalīsies divi lektori.

Lauku partnerība Sēlija rīko Semināru LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Tveršana

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

Aicinām piedalīties pieredzējušos un augošos amatniekus!

Lauku partnerība „Sēlija”  aicina piedalīties konkursā “Lauku partnerības “Sēlija” kvalitātes zīme” .  Kādēļ šī iecere? Pirmkārt, lai apzinātu mūsu teritorijā strādājošos amatniekus, mājražotājus un tos, kuri vēl tikai plāno savus izstrādājumus laist tirgū. Otrkārt, lai sniegtu šiem cilvēkiem atbalstu – gan ar padomiem un konsultācijām izstrādājumu kvalitātes uzlabošanā, gan ar palīdzību produkcijas izplatīšanā. Treškārt – tas ir pamudinājums un jauna iespēja visiem iedzīvotājiem kopumā. Pamudinājums – dāvanām un suvenīriem izvēlieties vietējo ražotāju izstrādājumus. Iespēja – nopērciet tos sava ciemata veikaliņā.

“Rural Partnership Selija” started

From November 1, 2014 the association “Rural Partnership Selija” started a new block of activities – besides working out the develpment plan for 2014 -2020, the association started the implementation of its project “Beyond the Skyline”. The project was going on until March 31, 2016. The main task of the project – “To improve the quality of life to the children of families with low income and families living in the countryside, as well as to the people living in the institutions of social care through widening their world outlook and education possibilities by means of involving them into the process of planning the development of their local territory.

Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

sif-kras-eezAr 2014.gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

To improve the quality of life to the low income families and families living in rural areas

sif-kras-eezThe general task of the project is: “To improve the quality of life to the low income families and families living in rural areas, as well as to the people living in social care institutions by means of widening their outlook  and educational possibilities and through involving them in the process of territory planning.”

Lauku partnerība „ Sēlija” uzsāk ilgtermiņa projekta īstenošanu

sif-kras-eezAr šī gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākas jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, strādāsim arī pie projekta „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts tiks ieviests līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Vedējs 2016

plakaats2

Kopvērtējuma tabula

Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas

 

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”  

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē:

„Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

Labo vārdu svētki lauku cilvēkiem

Ir noslēdzies gadskārtējais biedrības “Lauku partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss “Vedējs”. Šogad konkurss norit 10.reizi. Tā mērķis ir rosināt partnerības teritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par saviem kaimiņiem, sava pagasta iedzīvotājiem, kuri ir apliecinājuši savu piederību laukiem ar izpalīdzību, sabiedrisko aktivitāti un optimismu. Ir iesniegti 15 apraksti. To varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – novadpētnieki, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, vietējās pašvaldības darbinieki, skolotāji.