Apstiprināti projektu rezultāti Rīcībā Nr.1

Ar 2017.gada 28.marta Lauku partnerības “Sēlija” valdes lēmumu ir apstiprināti projektu rezultāti Rīcībā Nr.1. “Darbs un pārticība”. Ar vērtējumu rezultātiem aicinām iepazīties pievienotajā  failā. Ar Rīcību Nr.4.,5.,6. un 7. rezultāti tiks apstiprināti 2017. gada 3. maijā.

Rezultāti 1. Rīcībā

Ārkārtas kopsapulce piektdien, 28. aprīlī, pl. 11:00

Aicinām visas LP “Sēlija” dalīborganizācijas ierasties uz ārkārtas kopsapulci piektdien, 28. aprīlī,  pl. 11 00  Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldē – “Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts.

Jēkabpils novadā LEADER projekta ietvaros uzstādītas videokameras

Jēkabpils novada pašvaldība projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2201-000003 “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Jēkabpils novada Brodu, Dunavas un Zasas ciemos” ietvaros ir uzstādījusi videonovērošanas iekārtas Brodu, Dunavas un Zasas ciemos, ar mērķi uzlabot drošības sistēmu Jēkabpils novada teritorijā. Sabiedriskās kārtības un pārredzamības nodrošināšanai, Dunavas ciemā videonovērošanas sistēma uzstādīta pie Dunavas pamatskolas un pie autobusu pieturas, Brodu ciemā – pie Ābeļu pagasta pārvaldes ēkas, katlu mājas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā (pie ēkas Aldaunes iela 5), Zasas ciemā – pie Zasas pagasta pārvaldes ēkas, Zasas kultūras nama ēkas un pie autobusu pieturas. Projekta kopējās izmaksas ir 10 285,00 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 4767,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 5518,00 EUR. Plānotos videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas darbus veica SIA “Videoprojekts Baltija”.

Projektu iesniegumu vērtēšana

Biedrība Lauku Partnerība „Sēlija” paziņo, ka 2017. gada LEADER projektu konkursā Rīcībās Nr.4., 5., 6., 7. projektu iesniegumi tiks vērtēti līdz 3.maijam.

Aizraujošs un lietderīgs seminārs, kafejnīcā “Liepas”

29. martā Aknīstē, kafejnīcā “Liepas” notika aizraujošs un lietderīgs seminārs. Tā laikā tikāmies ar kafejnīcas saimnieci Santu Curikovu un festivāla “Sansusī” radošo komandu. Notika arī konkursa “Lauku partnerības “Sēlija” kvalitātes zīme” 2. kārtai iesniegto darbu izvērtēšana. Šoreiz kvalitātes zīmi saņēm 10 izstrādājumi, par kuriem informēsim pavisam drīz. Vairāk par semināru lasāms laikrakstā “Brīvā Daugava”.

Daugaviņas raksts.

 

Voldemārs Beļinskis uzsāk LEADER programmas projekta īstenošanu

2016.gada nogalē Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes loceklis Voldemārs Beļinskis, ka pašnodarbināta persona, uzsāka sagatavošanu  LEADER programmā apstiprināto projektu ieviešanai dzīvē.2017. gada sākas projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2101-000003 “Sociālo un mobilo pakalpojumu piedāvājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Tas nozīmē – šis ir uzņēmējdarbības projekts.

ALTUM piedāvātās finansēšanas iespējas

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

Lauku partnerība Sēlija . Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

Biedrībā „Ūdenszīmes” uzsākta divu LEADER programmas projektu īstenošana

 2016.gada nogalē biedrība „Ūdenszīmes” uzsāka  dokumentācijas sagatavošanu divu  LEADER programmā apstiprināto projektu ieviešanai dzīvē. Abi projekti ir nozīmīgi biedrības attīstībai – katrs savā jomā. Projekts „Pusnakts pļava” tiek īstenots aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, savukārt, projekts „Gaismas koka darbnīca” paver pilnībā jaunu organizācijas attīstības virzienu, jo to īstenojam aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Tas nozīmē – šis ir uzņēmējdarbības projekts.

Aicinām iesniegt savus izstrādājumus konkursam „Lauku partnerības „Sēlija“ kvalitātes zīme“!

Līdz šī gada 27. martam konkursam aicinām iesniegt amatniecības izstrādājumus, rokdarbus, interjera priekšmetus, kas izgatavoti Lauku partnerības „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados.

Izstrādājumam jāatbilst šādām prasībām: