Atklāts konkurs projektu iesniegumu pieņemšanai 5.kārta

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija”  paziņojums

Cialis quantity, Cialis español, Mixing cialis and viagra
Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

LP Sēlija 5 kārta sludinājums