LAUKU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS  2014. – 2O2O. VĪZIJA – IECERES VAI PAMATVIRZIENI UZ ŠO BRĪDI, KAD ADMINISTRATĪVIE NOSACĪJUMI VĒL NAV ZINĀMI. Sēlijas nākotnes vīzija ________________________________________________________________________________

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem. „Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada otrajam projektu konkursam”

Lauku partnerība Sēlija. Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem. „Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada otrajam projektu konkursam”

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2017.gada 4.oktobris. Norises vieta: Jēkabpils novads, Brodi, Ābeļu pagasta kultūras nams.

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Vairāk

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē

Lauku partnerība Sēlija. Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē:

„ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Produkcijas dažādošanas iespējas, piesaistot LEADER finansējumu”

Projektu iesniegumu vērtēšana

Biedrība Lauku Partnerība „Sēlija” paziņo, ka 2017. gada LEADER projektu konkursā Rīcībās Nr.4., 5., 6., 7. projektu iesniegumi tiks vērtēti līdz 3.maijam.

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

Lauku partnerība Sēlija . Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

Lauku partnerībā “Sēlija” noslēgusies 2017. gada LEADER projektu pieņemšanas 2. kārta.

LEADER programmas 2014.- 2020. gada periodā projektu pieņemšana pirmo reizi tika organizēta no 2016. gada 9. maija līdz 9. jūnijam.

  1. gada konkurss – tātad, projektu iesniegšanas 2. kārta, norisinājās no 1.februāra līdz 1.martam. Šai kārtā projektus iesniegt bija iespējams sešās rīcībās – divās, kas attiecināmas uz uzņēmējdarbības attīstību, un četrās sabiedriskā labuma rīcībās. Kopumā konkursā iesniegti 55 projekti, kas ir par 10 projektiem vairāk nekā 2016. gada konkursā.

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Lauku partnerība Sēlija. Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

Notiek semināri par LEADER programmas 2017. gada konkursu

Pirmais seminārs norisinājās 11. janvārī Viesītes kultūras pilī un izsauca lielu apmeklētāju interesi

Nākamie semināri notiks 31. janvārī Krustpils pagasta kultūras namā un 7. februārī Biržu tautas namā.

Pasākuma plāns 31.01.2017

Pasākuma plāns 07.02.2017

Aicinām iepazīties arī ar pievienoto prezentāciju!

2017_LP_Sēlija_Prezentācija

Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam

partnerigalogo

Lauku partnerība Sēlija Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada projektu konkursam”

2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma

partnerigalogoBiedrības Lauku partnerība „Sēlija”  paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Sludinājums