CENU APTAUJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA BIROJA TEHNIKAS KOMPLEKTA IEGĀDEI

Par biroja tehnikas komplekta iegādi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” aktivitātes „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros.

1. Atbalsta pretendents : Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” 2. Nodokļa maksātāja numurs: 50008087131

3. Pasūtītāja adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, Lv-5212 4. Pasūtītāja kontaktinformācija izpilddirektors Gvido Liepiņš, mob.t.29283474
5. Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, Lv-5212
6. Piegādes laiks: 31.12.2021.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 31/12/2021. Cenu veidošanās rādītāji: Summa (EUR) bez PVN 21% PVN (EUR) Kopā (EUR)

8. Piedāvājuma izvēles nosacījumi Zemākā cena

Pilna tehniskā specifikācija