Projekta “Vienoti abos Daugavas krastos” dalībnieki dodas tīklošanās vizītēs uz Jelgavas un Ogres novadiem

29. maijā norasinājās biedrības “Lauku partnerība Sēlija” projekta “Vienoti abos Daugavas krastos” (Nr. 2024.LV/NVOF/MIC/016) ceturtā aktivitāte “Tīklošanās vizītes”!

Aktivitātes laikā biedrības administrācija, valde un biedri devās tīklošanās vizītēs pie līdzīgām organizācijām jeb Vietējām rīcības grupām, lai iegūtu vēl jaunas zināšanās un dalītos pieredzē. Tīklošanās vizītes laikā tika apspriesti jautājumi, kas saistās ar biedrības darbību – komunikācija un darbs ar biedriem, jaunu biedru piesaiste, savstarpējās sadarbības iespējas un, protams, biedrības aktivitātes, projekti, darbnīcas un organizētie pasākumi.

Dienas pirmajā daļā ceļš veda uz Jelgavu, kur viesojāmies pie biedrības “Lauku partnerība Lielupe”. Vizītes laikā, “Lauku partnerība Lielupe”, dalījās ar pieredzes stāstiem, par sabiedrības iesaisti, kopienas aktivizēšanu un iedzīvotāju padomēm, Jelgavas novadā. Tikšanās laikā veidojās diskusija par kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanu. Biedrības “Lauku partnerība Lielupe” biedrības vadītāja Līga Švānberga  atdzina, ka Jelgavas novadā trūkst vienota kultūrvēsturiskā mantojuma muzeja, tāpēc biedrība, ar projektu un iedzīvotāju iniciatīvas palīdzību, cenšas apkopot novada kultūrvēsturisko mantojumu vienviet.

Dienas otrajā pusē devāmies uz Daugavas otru krastu, kur Lielvārdē tikāmies ar Ogres novada biedrību “Zied zeme”. Sarunu laikā biedrība “Zied zeme” valdes pārstāvis Normunds Raubiška dalījās ar pieredzi darbā ar biedriem un iedzīvotājiem. Vizītes laikā guvām iespēju apmeklēt koprades telpu “CoLabora”.

Tīklošanās vizītes laikā tika iepazīti Jelgavas un Lielvārdes vietējo rīcības grupu biedrorganizācijas. Jelgavas novadā devāmies uz Svētes pili, kur tās saimnieki dalījās savā pieredzē, kā, ar projektu atbalstu, spēj pamazām atjaunot Svētes pili. Lielvārdes lauku teritorijā apmeklējām biedrību "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem", kas popularizē aktīvās atpūtas iespējas jauniešiem, organizējot dažāda veida sporta pasākumus un apmācības. Biedrība "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" dalījās pieredzes stāstos par centra izveidi, pateicoties LEADER projektu atbalstam. Lielvārdes lauku teritorijā arī guvām lielisku iespēju apmeklēt “Krapes Viedo ciemu”, kur iepazināmies ar kopienas iedvesmas stāstu. Viedie ciemi ir aktīvas iedzīvotāju kopienas lauku apvidos, kas izmanto inovatīvus un radošus risinājumus, lai uzlabotu kopienas dzīves apstākļus un nodrošinātu ilgtspēju. “Krapes Viedais ciems” ir kopiena, kas kopīgiem spēkiem ir izveidojusi apvienotu tīklu, tajā iekļaujot katra piedāvātās preces vai pakalpojumus. Kopiena organizē dažāda veida pasākumus un kultūras festivālus. Tādējādi kopiena attīsta mazo kultūras vietu atpazīstamību, kas veicina ciema attīstību.

Tīklošanās vizīte biedrības administrācijai, valdei un tās biedriem sniedza lielisku iespēju viesoties pie līdzīgām organizācijām, kas spēj dalīties ar noderīgu informāciju un zināšanām, kā arī, iepazīt veiksmīgus pieredzes stāstus, no kuriem smelties iedvesmu.