Izpilddirekcija

Ieva Jātniece

Izpilddirektore

29548967

ieva.jatniece@gmail.com

Skaidrīte Medvecka

Administratīvā vadītāja

26590352

sk_medvecka@inbox.lv

Antra Deksne

Grāmatvede

22001982

antra13@inbox.lv