Izpilddirekcija

Gvido Liepiņš Izpilddirektors - administratīvais vadītājs 29283474 partneriba.selija@inbox.lv

Antra Deksne

Grāmatvede

22001982

antra13@inbox.lv