DARBA SLUDINĀJUMS

“Lauku partnerība Sēlija”, reģistrācijas Nr. 50008087131 (turpmāk - Partnerība) izsludina konkursu uz vakanto izpilddirektora (administratīvā vadītāja) amatu (1 amata vieta). Izpilddirektora (administratīvā vadītāja) amats uz noteiktu laiku, to ievēl Partnerības padome uz trīs gadiem ar darba algu līdz 1610 EUR (t.sk. IIN, darba devēja un darba ņēmēja VSAOI, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva).

Konkursa nolikums Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektora (administratīvā vadītāja) amata pretendenta atlasei publicēts Partnerības interneta vietnē https://www.partneribaselija.lv/

Partnerība ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķus: veicināt lauku teritoriju vienmērīgu ilgtspējīgu attīstību savā darbības teritorijā un atbalstīt biedrības teritorijas lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Darba vietas adrese: LATVIJA, Partnerības teritorija (Aknīstes novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads un Viesītes novads).

 

IZPILDDIREKTORS (ADMINISTRATĪVAIS VADĪTĀJS)

Galvenie darba pienākumi:

 1. nodrošināt Partnerības kopsapulces un padomes lēmumu izpildi;

 2. plānot, organizēt un vadīt Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi un aktualizēšanu Partnerības teritorijā;

 3. pārstāvēt Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā, t.sk. Lauku atbalsta dienestā un ārvalstīs;

 4. slēgt līgumus, izdot pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

 5. pieņemt un atbrīvot no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

 6. pārvaldīt un rīkoties ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

 7. organizēt lietvedību, iepirkumus, sniegt atskaites par projektiem un organizēt grāmatvedību un statistisko uzskaiti, sastādīt un iesniegt gada pārskatu un bilanci;

Prasības pretendentam:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

 2. nevainojama reputācija;

 3. pieredze cilvēkresursu vadīšanā, vēlama pieredze vadošā amatā, budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, ES struktūrfondu un citu projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;

 4. zināšanas par lietvedības jautājumiem (dokumentu noformēšana un plūsma);

 5. vēlama pieredze attīstības plānošanā, attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;

 6. labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un iestādes viedokli;

 7. teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes (t.sk., rakstiskā, telefoniskā saziņā);

 8. prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt dažādu institūciju sadarbību;

 9. spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu, deleģēt uzdevumus;

 10. augsta atbildības izjūta;

 11. pieredze darbā ar datoru (MS Excel, Word, PowerPoint) un interneta pārlūkiem;

 12. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, spēja komunicēt angļu un krievu valodā;

 13. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektora (administratīvā vadītāja) amatu” var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski. Personīgi un pa pastu pieteikumu var iesniegt: Salas novada pašvaldībā, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230. Elektroniski uz e-pasta adresi: partnerība.selija@inbox.lv.

Pieteikums jānosūta līdz 2019.gada 29.novembrim, plkst.17.00 (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Pieteikums satur šādus dokumentus: motivācijas vēstule, dzīves gājuma apraksts (CV), izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildus informāciju pretendents var saņemt pa tālruni + 371 28709990 un konkursa nolikumā.

KONKURSA NOLIKUMS Jaunā redakcija