Rakstiet mums

Rekvizīti

 • Lauku partnerība “Sēlija”
  Reģ.Nr.50008087131
 • Adrese:
  Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts,
  Jēkabpils novads, LV-5212
 • SEB banka AS
  Kods: UNLALV2X, 
  Konts LV73UNLA0050005555988
 • Valsts kase
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV10TREL9165355001000
 • Kontakti:
  Izpilddirektors - administratīvais vadītājs: Gvido Liepiņš, Tālrunis: 29283474

  Padomes priekšsēdētāja Kristīna Rubina-Apinīte, Tālrunis: 28709990

  e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv martaskalns@inbox.lv

Pieņemšanas laiki

Otrdiena

Ceturtdiena

12.00-17.00 12.00-17.00

Par individuālajam konsultācijām ārpus pieņemšanas laikiem lūdzam vienoties iepriekš. 

Biedrības Logo

 

Seko mums Facebook