Visa aktuālā informācija atrodama šajā saitē:
www.lad.gov.lv/...

Normatīvie akti

LEADER projekta izstrādei nepieciešamo normatīvo informāciju skatīt LAD mājas lapā:
www.lad.gov.lv/...