AIF projekta 1. aktivitātes rezultātā tika izstrādāta biedrības Lauku partnerība Sēlija attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam

Noslēgusies biedrības “Lauku partnerības Sēlija” AIF projekta "Biedrības "Lauku partnerība Sēlija" darbības pilnveidošana un stiprināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/018) 1. aktivitāte “Biedrības darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrāde un ieviešanas uzsākšana”

Šīs aktivitātes mērķis bija izstrādāt Biedrības darbības stratēģiju 2023.-2027.gadam un darbības plānu pirmajiem 2 gadiem.

Mentoru pavadībā, norisinājās dažādas aktivitātes, kas stiprināja un motivēja biedrības vadības komandu - padomes locekļus, darbiniekus un aktīvākos biedrus, veidot stipru komandu un vienotu redzējumu attiecībā uz Biedrības turpmāko darbību un attīstību.

AIF projekta pirmās aktivitātes laikā tika organizētas vairākas tikšanās ar Jēkabpils novada lauku teritoriju skolu skolēniem, noskaidrojot jauniešu redzējumu par to, ko būtu nepieciešams izveidot vai attīstīt sava novada teritorijā, lai tā būtu saistoša jauniešiem. Tāpat tika organizētas tikšanās Ābeļu, Elkšņu, Vīpes, Variešu un Salas pagastos, kur kopā ar mentoriem, biedrības biedri un citi interesenti tika aicināti piedalīties biedrības stratēģijas izstrādē.

1. aktivitātes laikā tika veikta esošās situācijas un resursu analīze organizācijas iekšienē, noteiktas prioritārās darbības jomas, definēti turpmākie rīcības soļi un citas darbības, kuru rezultātā tika izstrādāta biedrības darbības stratēģija 2023.-2027.g., kā arī darbības plāns pirmajiem diviem stratēģiskā perioda gadiem.

“Šīs aktivitātes rezultātā tika izstrādāts viens no būtiskākajiem biedrības un projekta dokumentiem “Biedrības darbības stratēģija 2023.-2027.gadam”, kura tapšanas rezultātā viennozīmīgi tika uzlaboti biedrības esošie pamat procesi.  Stratēģijas izstrādes gaitā tika veikta būtiska līdzšinējā situācijas analīze, apzinot iespējas, kas vislabāk veicinās pamatdarbības funkciju un uzdevumu izpildi, līdz ar to veidojot vienotu izpratnes līmeni gan administrācijas, gan biedru vidū,” komentē Kristīna Rubina – Apinīte, biedrības “Lauku partnerība Sēlija” valdes priekšsēdētāja.