Īstenots biedrības “Lauku partnerībā Sēlija” projekts “Izzini sevi – Iepazīsti citus!”

 

Noslēdzies biedrības “Lauku partnerībā Sēlija” īstenotais projekts “Izzini sevi – Iepazīsti citus!” (identifikācijas Nr.VP2023/1-19), kas tapa sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldības Jaunatnes jomas speciālistiem. Kopējais projekta finansējums bija 6625,42 Eur. Projektu finansiāli atbalstīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Laika posmā no 25.04.2023. līdz 31.08.2023. projekta ietvaros norisinājās  9 dažādas aktivitātes Jēkabpils novada lauku teritorijās, kas veicināja jauniešu ar ekonomiskiem un ģeogrāfiskiem šķēršļiem iesaisti vietējo, aktīvo lauku teritorijā dzīvojošo jauniešu kopienā, tādejādi veicinot šo jauniešu piederības sajūtu, pašpārliecinātību, sekmējot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā ar citiem jauniešiem, kā arī sekmējot jaunu zināšanu, kompetenču apgūšanu un pozitīvu emociju iegūšanu. Projekts deva iespēju Jēkabpils lauku teritorijā dzīvojošajiem jauniešiem iesaistīties jauniešu kopienas dzīvē, mijiedarboties ar jaunatnes jomas aktīvajiem jauniešiem, lietderīgi pavadīt brīvo laiku kopā, sekmējot jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu.

Jaunieši piedalījās dažādās izglītojošās, izzinošās un praktiskās nodarbībās, apguva jaunas prasmes dažādu speciālistu pavadībā. Projekta noslēdzošā aktivitāte bija ideju darbnīca  “Domā zaļāk”, kopā ar Lauri Zalānu, kuras laikā jaunieši piedalījās lēmumu pieņemšanas procesā saistībā ar Kopienas dārza izveidi Jēkabpils novadā, ģenerējot idejas un savu redzējumu šādai iniciatīvai.  

“Šis projekts bija par lauku teritorijā dzīvojošo jauniešu vēlmju un vajadzību īstenošanu dzīvē, sniedzot iespējas kvalitatīvi un izzinoši pavadīt brīvo laiku citu jauniešu kopienā, iepazīstot plašās iespējas savā novadā. Projekts un tā rezultāti apliecināja, ka ikviens jaunietis ir vērtība un jauniešiem ir būtiska loma sabiedrībā, kas ir viens no mūsu biedrības darbības virzieniem arī turpmāk. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās aktivitāšu organizēšanā un koordinēšanā, lai projekts tiktu veiksmīgi realizēts,” saka Evita Butāne projekta “Izzini sevi – Iepazīsti citus!” koordinatore.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.