„LP SĒLIJA” DALĪBORGANIZĀCIJAS – 78 uz 14/12/2020.

KONTAKTINFO

Pašvaldības

Biedrības

Uzņēmēji

Aknīstes novada pašvaldība

4

6

Jēkabpils novada pašvaldība

12

10

Krustpils novada pašvaldība

17

4

Salas novada pašvaldība

5

6

Viesītes novada pašvaldība

7

2

5

45

28

Biedrības:

silvija88@inbox.lv, RSmits@inbox.lv, landu@inbox.lv, v-valerijs@inbox.lv, svetiks12@inbox.lv, raimonds.speks@gmail.com, signemelkina@inbox.lv, dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, valija_f@inbox.lv, sandraniece2@inbox.lv, so_akacija_plus@gmail.com, martinafonds1991@inbox.lv, initaporiete@inbox.lv, baiba.cakure@gmail.com, suslik144@inbox.lv, anda.svarane@gmail.com, mk_zasa@inbox.lv, liga.luksta@inbox.lv, martamarta220@inbox.lv, lsk-dore@inbox.lv, ilzees@inbox.lv, jolanta.abele@inbox.lv, info_inspe@inbox.lv, pole100@inbox.lv, julija.orlova@krustpils.lv, Prokofjevaaija@inbox.lv, anitar3@inbox.lv, rasma.bura@inbox.lv, infokrokus5@gmail.com, dzirnakmens@inbox.lv, eksavi@inbox.lv, daugmales@inbox.lv, evitacakstina@inbox.lv, salasbub@inbox.lv, alekssrains@inbox.lv, holista@inbox.lv, ligita62@tvnet.lv, ligita_asme@inbox.lv, gunta.dimitrijeva@viesite.lv, ilma.svilane@inbox.lv, allabelinska@inbox.lv, rolands78@inbox.lv, ainucis35@inbox.lv, saukasdabasparks@inbox.lv, infokrokus5@gmail.com, bojere@inbox.lv, divaiva@inbox.lv, studiaperitus@inbox.lv, zane4455@inbox.lv

Uzņēmēji/fiziskas personas:

sorokinak23@inbox.lv, sorokins3@inbox.lv, valentina@silini.lv, ainis_silini@inbox.lv, aigars.tamanis@inbox.lv, aivars_van@inbox.lv, intra.kurme@jekabpilsnovads.lv, rita.timofejeva@inbox.lv, Reinis-licis@inbox.lv, arturs@inkubatori.lv, anna@rigoletto11.com, martaskalns@inbox.lv, pole100@inbox.lv, gundarsstiebrins@inbox.lv, maija.bataraga@inbox.lv, ekusiniceva@gmail.com, ligita.kadzule@gmail.com, anitabarzdina@inbox.lv kafeja.alida@gmail.com, gundarsstiebrins@inbox.lv, sabine.zupa@gmail.com, kornejevsjanis7@gmail.com, ilze@saulespuke.com, janis.dzenis83@gmail.com, uzkurs.martins@gmail.com, gintsmusa@gmail.com, gunita.menke@gmail.com

 

 

Novads

Pagasts

Dalīborganizācija

Reg. numurs

Telefons

E-pasts, mājas lapa

Adrese

Aknīstes novadas

Aknīstes pilsēta

Pašvaldība

Aknīstes novada pašvaldība

90000026441

65237750

akniste@akniste.lv
www.akniste.lv

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208

Biedrības

Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze

90001057580

29331987

silvija88@inbox.lv

Dzirnavu 18, Aknīste, LV-5208

Sēlijas laivas

 

40008280720

25453963

RSmits@inbox.lv

Augšzeme 8-3, Aknīste, LV-5208

Uzņēmēji

Irēna Butkus – fiziska persona

 

26262293

irenakonsultants@inbox.lv

Skolas -, Aknīste, LV-5208

SIA Purebliss

45403050555

20558236

sorokinak23@inbox.lv

Radžupes 2-3, Aknīste, LV-5208

SIA Kalniņā

40203105785

26190032

sorokins3@inbox.lv

Skolas 5, Aknīste, LV-5208

Asare

Biedrības

Landu

40008072609

29148597

landu@inbox.lv

„Lielāmuri”, Asares pag., Aknīstes novads, LV 5210

Betānija

40008157278

26484579

v_valerijs@inbox.lv

Asares pagasts, Aknīstes novads, Latvija, LV-5210

Uzņēmēji

SIA Siliņi

45404002459

29115491

valentina@silini.lv

Kalna 1, Asares pag., Aknīstes novads

SIA Slaides

45403014126

29611981

ainis_silini@inbox.lv

Kalna 1, Asares pag., Aknīstes novads

SIA ABELLAS

45401017344

28687897

aigars.tamanis@inbox.lv

“Bites”, Asares pag., Aknīstes novads

Jēkabpils novads

 

Pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldība

90009116789

65220730

novads@jekabpilsnovads.lv

www.jekabpilsnovads.lv

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

Ābeļi

Biedrības

„Ābeļzieds”

 

40008144381

29288843

 

svetiks12@inbox.lv

„Pagastmāja”, Ābeļu pag, Jēkabpils novads, LV-5212

„Ūsiņš”

40008144409

26334749

divaiva@inbox.lv

„Caunīši”, Ābeļu pag, Jēkabpils novads, LV-5212

Pusnakts Braucēji

40008146664

26565211

raimonds.speks@gmail.com

“Pienenīte”, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212

Dignāja

Biedrības

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”

40008087144

29235677

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

www.dzivibaskoks.lv

Liepu aleja 11, Babīte, Babītes novads, LV-2101

Dunava

Biedrība

Pavadiņa

40008155686

26208125

 

valija_f@inbox.lv

 

„Daugavas skola”, Dunavas pag., Jēkabpils novads, LV-5216

Kalna

Biedrības

Cerību logi

 

40008160051

26824411

sandraniece2@inbox.lv

„ Lauri”, Kalna pag., Jēkabpils novads

Nod Mārtiņa Fonds

40008018975

29288220

martinafonds1991@inbox.lv

www.martinafonds.lv

Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050 

EKO Selonia

40008267489

22432134

baiba.cakure@gmail.com

info.ekoselonia@gmail.com

“Kalnāres”, Kalna pag., Jēkabpils novads

Leimaņi

Biedrības

Akācija Plus

 

40008080555

65233845, 25945299

initaporiete@inbox.lv

Leimaņu tautas nams ,Leimaņu pag., Jēkabpils novads, LV 5223

Uzņēmējs

Vārpiņas

45404007954

29204384

aivars_van@inbox.lv

“Vārpiņas”, Leimaņu pag., Jēkabpils novads, LV 5223

 

Gints Muša-Grīnfelds

 

26674241

gintsmusa@gmail.com

 

Rubene

Biedrības

Augšzemes lauku NVO apvienība

40008219830

29548967

suslik144@inbox.lv dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Kaldabruņas skola, Rubenes pag., Jēkabpils nov, LV-5229

Uzņēmēji

z/s “Silanči”

 

45404000532

 

26155829

intra.kurme@inbox.lv

„Silanči”, p.n. Rubene, Jēkabpils novads, LV-5229

z/s „Kalnieši”

 

45401009154

 

29464767

rita.timofejeva@inbox.lv

” Kalnieši”, Dunavas pag. Jēkabpils novads

z/s „Arkliņi”

4540400643

 

29349049

Reinis-licis@inbox.lv

„Arkliņi”, Rubenes pag., Jēkabpils novads, LV-5239

Mārtiņš Uzkurs

 

26233993

uzkurs.martins@gmail.com

“Pazares”, Rubenes pag., Jēkabpils novads

z/s „Zemzari”

 

45401014687

26595678

gunita.menke@gmail.com

„ Zemzari”, Rubenes pag., Jēkabpils novads, LV-5229

Zasa

Biedrības

Sēļu pūrs

40008114796

26557249

anda.svarane@gmail.com

“Āres”, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV5239

MK Zasa

40008229896

26107559

mk_zasa@inbox.lv

„Zemturi”, Zasas pag., Jēkabpils novads, LV-5230

Uzņēmēji

SIA “Saimniecība Vistiņas’

55403042901

20052006

arturs@inkubatori.lv

www.inkubatori.lv
https://www.facebook.com/Inkubatorilv-524207154394456/

“Plaukas”, Zasas pag., Jēkabpils novads, LV-5239

Anna Kalnāja

 

25239748

anna@rigoletto11.com

“Bērzzemnieki”, Zasa, Jēkabpils novads, LV-5239

SIA SAGAX

40103335395

20052006

arturs@inkubatori.lv

“Plaukas”, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239

Krustpils novads

 

Pašvaldība

Krustpils novada pašvaldība

90009118116

65237635

novads@krustpils.lv

www.krustpilsnovads.lv

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

Atašiene

Biedrības

„Abra”

40008141559

28709990

martamarta220@inbox.lv

 

Liepu 6, Atašienes pag., Krustpils novads, LV- 5211

Lauku sieviešu klubs „Dore”

 

40008075855

26453986

lsk-dore@inbox.lv

www.draugiem.lv/dore/ 

info: www.krustpilsnovads.lv

Liepu14a,Atašiene, Krustpils novads, LV-5211

„Rotanss”

50008125151

29199159; 26730913

ilzees@inbox.lv

“Ķieģeļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads

Uzņēmēji

Z/S „Martaskalns”

 

45401018439

 

28709990

martaskalns@inbox.lv

Atašienes pag. „Martaskalns”, LV-5211

Kūku

Biedrības

Radošā apvienība “Alla Prima”

40008066138

29414900

jolanta.abele@inbox.lv

Laukezera 5, Kūku pagasts, Krustpils novads

InSpe

40008250548

29644399

info_inspe@inbox.lv

“Kūkas 2”-10, Kūkas, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222

Jāņa Āboliņa sporta klubs

 

40008127998

26718696

studiaperitus@inbox.lv

„Zīlāni”, Kūku pag, Krustpils novads, LV-5222

Silta sirds

 

40008247887

29124049

pole100@inbox.lv

“Celmiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222

Dabas resursu aizsardzības biedrība

40008174808

28264343

liga.luksta@inbox.lv

Ezerkrasti, Kūku pag., Krustpils novads, LV-5222

Uzņēmējs

SIA MP PLUS

45403021471

29124049

pole100@inbox.lv

“Celmiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222

Jānis Korņejevs

 

29482217

kornejevsjanis7@gmail.com

“Upeskalns”, Kūku pag., Krustpils novads

Mežāre

Biedrība

ELPAS

40008208625

28681859

julija.orlova@krustpils.lv

Druvasnieki 16a, Mežāres pag., Krustpils novads, LV-5226

Varieši

Biedrības

Ungurmuiža

 

40008114955

29375655

Prokofjevaaija @ inbox.lv

,,Ambulance’ ’c. Medņi Variešu pag. Krustpils novads LV 5236

Augšistaba

40008192625

28317743

anitar3@inbox.lv

„Medņuāres”, Medņi, Variešu pag., Krustpils novads, LV-5236

Aloksnīte

40008207526

26609401

rasma.bura@inbox.lv

Varieši 5-7, Variešu pag., Krustpils novads, 5236

KROKUS

40008283182

29117963

infokrokus5@gmail.com

“Almas”, Variešu pag., Krustpils novads, LV-5236

Vīpe

Biedrības

„Vīpes stils”

 

40008190111

29283717

daugmales@inbox.lv

www.laivuprieks.lv
www.facebook.com/daugmales

„Imanti”, Vīpe, Krustpils novads

„Dzirnakmens”

 

40008191460

26633737

dzirnakmens@inbox.lv

 

Neretas 8-14, Vīpe, Krustpils novads, LV-5238

Krustpils

Biedrība

EKSAVI

40008194575

29620549

eksavi@inbox.lv

„Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils novads, LV-5204

Mīļdzīvnieku biedrība

40008255367

26553868

bojere@inbox.lv

“Līči”, Krustpils pag., Krustpils novads

Uzņēmēji

Ilze Sekere

 

26603773

ilze@saulespuke.com

“Līči”, Krustpils pag., Krustpils novads

Salas novads

Sala

Pašvaldība

Salas novada pašvaldība

90000045372

65237702

salaspag@salas.lv

www.salasnovads.lv

www.facebook.com/salasnovads/

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Biedrības

Esparsete

 

40008080150

26155679

evitacakstina@inbox.lv

Skolas 2, Sala, LV-5230

Jēkabpils raj. Salas pag. BUB

 

40008000969

29609916

salasbub@inbox.lv

Skolas 5a, Sala, LV-5230

OSK „Sēlijas mežs”

40008168816

29429678

alekssrains@inbox.lv

Dolomīts M, Salas pag., Salas novads, LV-5230

Holista

40008212870

26548737

 

holista@inbox.lv

ligita62@tvnet.lv

Zaļā 6-13, Sala, Salas novads, LV-5230

Uzņēmēji

z/s „Kaļķi”

45404003543

 

26435747; 29379161

gundarsstiebrins@inbox.lv

„Kaļķi”, Salas pag., Salas novads, LV-5230

Fiziska persona

Maija Bataraga-Vilka

 

26871729

maija.bataraga@inbox.lv

Susējas 20-31, Salas pag., Salas novads, LV-5230

Elīna Kušiņičeva

 

277730619

ekusiniceva@gmil.com

L.Laicēna 3A, Jēkabpils, LV-5201

Ligita Kadžule

 

26526895

ligita.kadzule@gmail.com

“Mazplānlejas”, Salas pag., Salas novads, LV-5230

Sēlpils

Biedrība

Sēlpils evaņģēliski luteriskā draudze

90000691254

26829977

ligita_asme@inbox.lv

Sēlpils baznīca, “Krīvi”, Sēlpils pag., Salas novads, LV-5232

Fiziska persona

Anita Bārzdiņa

 

27839705

anitabarzdina@inbox.lv

Smaidu iela 9, Sēlija, Sēlpils pag., Salas novads, LV-5232

Jānis Dzenis

 

26435943

janis.dzenis83@gmail.com

“Lejas Brulāni”, Sēlpils pag., Salas novads

Viesītes novads

Viesīte

Pašvaldība

Viesītes novada pašvaldība

90000045353

65245179

dome@viesite.lv

www.viesite.lv

 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Biedrības

Sēļu zīle

40008072488

26463817

gunta.dimitrijeva@viesite.lv

Smilšu 2, Viesīte, LV –5237

Sēļu klubs

50008220371

27071996

ilma.svilane@inbox.lv

www.seluklubs.lv 

https://www.facebook.com/seluklubs/

Smilšu 26-15, Viesīte, Viesītes novads, LV –5237

Latvijas cistiskās fibriozes biedrība

40008195462

29161629

allabelinska@inbox.lv

www.cistiskafibrioze.lv

Kaļķu 1, Viesīte, Viesītes novads, LV –5237

MK Gambija

40008049072

29161629

rolands78@inbox.lv

“Meža staugi”, Viesītes n ovads

Elkšņi

Uzņēmēji

SIA RA 5

40103241916

20582074

kafeja.alida@gmail.com

www.kafejaalida.lv

"Dzelmītes", Elkšņu p., Viesītes n., LV-5217

Rite

Biedrība

Ritten

40008159300

26106216

 

ainucis35@inbox.lv

 

“Pagastmāja”, LV-5228

Sauka

Biedrības

Saukas Dabas Parks

40008079842

65229267

saukasdabasparks@inbox.lv

Saukas pagasta padome, Lone, Viesītes novads, LV-52

Latvijas putnkopības asociācija

40008274211

29674966

zane4455@inbox.lv

“Vilciņi”, Saukas pagasts, Viesītes novads, LV-5224

Uzņēmēji

Z/s “Vilciņi”

45401010967

29607550

sabine.zupa@gmail.com

“Vilciņi”, Saukas pagasts, Viesītes novads, LV-5224