AKNĪSTES NOVADU APMEKLĒS ZEMKOPĪBAS MINISTRS KASPARS GERHARDS

Šā gada 25. septembrī plkst. 11:00 Aknīstes novada Gārsenes kultūras namā aicināti zemnieki un lauku iedzīvotāji uz tikšanos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu un ministrijas pārstāvjiem.

Izmantojiet iespēju, lai uzzinātu aktuālāko informāciju par izmaiņām nākamajā plānošanas periodā.
Latvijas Stratēģiskais plāns vēl nav sagatavots, iespējams kaut ko var ietekmēt, jo sagaidāmas vairākas jaunas prasības lauksaimniekiem.

Ar cieņu,

Biedrības "Lauku partnerība Sēlija"
izpilddirektors
Gvido Liepiņš
tel.2928347


Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar
Gaļas liellopu audzētāju biedrību un LLKC Jēkabpils biroju
AICINA UZ
TIKŠANOS ar zemkopības ministru KASPARU GERHARDU

2020.gada 25.septembrī, plkst. 11:00

Gārsenes kultūras namā, Gārsene, Aknīstes novads , LV-5208

10:30

Pulcēšanās, rīta kafija

 


 


 


 

11:00-13:00

Zemkopības ministrijas stratēģija. Kādus Latvijas laukus nākotnē redz Zemkopības ministrija?

Kurām saimniecību grupām, kurām lauksaimniecības nozarēm, un kuriem reģioniem attīstības iespējas būs lielākas?

Mazo un vidējo saimniecību investīciju iespējas.

Iespēja veidot mazos kooperatīvus, vai būs atbalsts.

Kaspars Gerhards zemkopības ministrs un ministrijas pārstāvji

 


 

12:00-13:00


 

Diskusija ar ministru par lauku apdzīvotības saglabāšanu un veicināšana

 

13:00-13:30

Kafija pirms mājupceļa

 

Dalībai aicinām pieteikties līdz 23.septembrim, zvanot pa tālruni +371 26536985 vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv .

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.


Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar biedrību “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Jēkabpils biroju aicina Sēlijas zemniekus un lauku iedzīvotājus uz tikšanos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Tā norisināsies š.g. 25.septembrī, no plkst. 11:00 līdz 13:00 Gārsenes kultūras namā (Gārsene, Aknīstes novads, LV-5208).

Tikšanās ietvaros zemkopības ministrs un Zemkopības ministrijas pārstāvji lauku uzņēmējiem prezentēs nākamā plānošanas perioda Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) priekšlikumus, sniegs atbildes par mazo un vidējo saimniecību investīciju iespējām, potenciālajiem atbalstiem mazo kooperatīvu veidošanā, tiešmaksājumiem - kādas būs izmaiņas, kā jaunie pasākumi vides un klimata mērķu izpildei ietekmēs lauksaimnieku darbu, kā arī par pārejas gada 2021.g. (2022.g.) plānotajiem pasākumiem lauku uzņēmējiem.
Tikšanās noslēgumā būs diskusija ar zemkopības ministru par lauku apdzīvotības saglabāšanu un veicināšanu.

PROGRAMMA

Dalībai aicinām pieteikties līdz 23.septembrim, zvanot pa tālruni +371 26536985 vai  +371 28628983, vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv, vai info@glab.lv

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Būsim atbildīgi un aicinām neapmeklēt pasākumu, ja esat pēdējo 14 dienu laikā bijis ārpus Latvijas, esat bijis kontaktā ar COVID-19 slimnieku vai tā kontaktpersonām.

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” ir izveidota 1990. gadā (reģistrēta 1993.gadā) un šobrīd pārstāv vairāk nekā 7000 ražojošus dažādu nozaru lauksaimniekus visā Latvijā. Latvijas Zemnieku federācijā aktīvi darbojas 9 reģionālās lauksaimnieku apvienības (biedrības), 5 nacionālās lauksaimniecības nozaru organizācijas, 1 lauku pašvaldība, 153 individuālie biedri un 3 reģionālās lauksaimnieku kopas
Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” kopumā apvieno ap 250 gaļas liellopu audzētājus. GLAB var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu. Biedrība nodarbojas ar gaļas liellopu audzētāju interešu pārstāvēšanu, nozares popularizēšanu, biedru informēšanu par aktualitātēm nozarē, kā arī sadarbībā ar dažādiem ar lauksaimniecību saistītiem uzņēmumiem piedāvā īpašus piedāvājumus biedriem.