Domnīca “Daugavas derība kopienu darībai” 2019.gada 14. novembrī

Domnīca “Daugavas derība kopienu darībai”
2019.gada 14. novembrī
Rīgā, Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Kamīnzālē 2.stāvā

LEADER sadarbības projektu “Daugavabasmalas”, “Sēlijas Salas” un Pierīgas partnerības projekta “Tūrisms kopā” projektu kopizstāde un konference 
 

10:30-11:00 Reģistrācija
11:00 - 11:15 Atklāšanas uzrunas

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” valdes locekle un projekta “DaugavAbasMalas” idejas autore Sandra Biseniece
Biedrības “Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva 
Biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece, projekta “Sēlijas salas” vadītāja Daina Alužāne.

 

11:15 - 12:15 Ekspertu uzrunas

Gints Apals
LZA Eiropas politikas pētījumu institūta vadošais pētnieks, vēsturnieks un diplomāts.
Vēsturnieks un diplomāts ar pieredzi gan pētniecības darbā, gan Latvijas ārlietu dienestā un starptautiskās organizācijās. Strādājis ES Padomes ģenerālsekretariātā, bijis Latvijas pastāvīgais pārstāvis EDSO un ANO struktūrās Vīnē, vēstnieks Īrijā. Zinātniskās intereses ietver ES attīstību un ģeopolitiku plašākā vēsturiskā kontekstā.

Līga Paula 
LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docente.

Mārtiņš Zemītis 
Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā ekonomikas padomnieks un Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības procesa – Eiropas Semestra – referents. 
Ekonomists un Eiropas tiesību speciālists, ar pieredzi nacionālajās un starptautiskajās institūcijās, ieskaitot Eiropas Parlamentu, Pasaules Banku un Pasaules Tirdzniecības organizāciju, kā arī Latvijas un ASV diplomātiskajās pārstāvniecībās. Intelektuālās intereses aptver starptautiskās tirdzniecības un investīciju plūsmas, globalizācijas ietekmi uz ekonomiku, firmu un valstu konkurētspēju, izglītības, pētniecības un inovāciju politiku, kā arī daudzgadu budžeta procesu.

12:15 - 13:15 Panelis: kopienu darība. 
Kopienas jēdziena izpratne vietas identitātes un ekonomiskās attīstības procesos. Skatījums uz kopienu ģeogrāfiskā un vienojošu  vērtību izpratnē. Piederības aspekts kā filozofiska un sociāla kategorija. Juridiskie aspekti - kāda ir pašvaldību loma kopienu veidošanā un aktivizēšanā? Vai ir nepieciešams kāds īpašs tiesiskais regulējums kopienām? Ar ko sākt, lai izveidotu aktīvu, atbildīgu kopienu?

Daina Alužāne - projekta “Sēlijas salas” vadītāja

Guntis Ruskis - biedrība Mārupes BMX klubs, Biedrības “Pierīgas partnerības” padomes priekšsēdētājs, aktīvs Mārupes iedzīvotājs

Inga Krekele - biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” koordinatore

Ieva Jātniece - biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja

Ženija Krūzmētra - Latvijas Lauksaimniecības universitātes ESAF fakultātes docente un pētniece. 

Moderators Āris Ādlers - biedrības "Jūras Zeme" valdes priekšsēdētājs

 

13:15 - 14:15 Otrais panelis: Daugavas dimensija

Daugavas baseins ir viena trešdaļa no Latvijas teritorijas un liela daļa no Latvijas, Baltijas reģiona vēstures. Daugavas vārdu un stāstu zinām, kolīdz apzināmies sevi kā latviešus. Kā mēs šodien mijiedarbojamies ar Daugavu? Vai mūsu rīcībā ir dati par Daugavas ekonomisko potenciālu un kādiem vajadzētu būt ticamiem datiem? Kā dzīvo lauku teritorijās Daugavas baseinā un vai Daugavas dimensija ir tām kopīga? Uz šiem un citiem jautājumiem raudzīsim gūt atbildes un ieskatu no pētniekiem, uzņēmējiem un LEADER procesu virzītājiem daugaviešu lauku teritorijās.

Līga Paula - Dr.sc.soc., docente LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūtā. Pētnieciskās intereses saistās ar kopienu iniciatīvām un attīstību Latvijā un citviet pasaulē, prakses kopienām, kopienu dzīvotspēju.

Ieva Strode - Sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Pētījumu centrā SKDS

Iluta Jansone - PPP Partnerības “Ziedzeme” sadarbības projekta „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” (DaugavAbasMalas) vadītāja.

Matīss Žagars  - biologs un zivju ekologs, Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks.
Lielu daļu pētnieka karjeras pavadījis pētot mangrovju mežu ekosistēmas Taizemē un Indijā. Doktorantūrā studējis Japānā. Šobrīd nodarbojas ar ūdeņu pētniecību Latvijā, zinātniskus datus izmantojot, lai precīzāk un ilgstpējīgāk apsaimniekotu dabas resursus.

Arvīds Apfelbaums - uzņēmējs, ceļotājs, tūrisma organizators Daugavā www.mezmalasvikings.lv

Moderatore Sandra Biseniece - biedrības '"Ūdensmalu attīstībai” valdes locekle