Izsludinām atlasi izpilddirektora/administratīvā vadītāja amatam

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, reģ. Nr. 50008087131, organizē konkursu uz izpilddirektora/administratīvā vadītāja amatu. 

Biroja adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils novads, LV- 5212.

Tavi ieguvumi:

 • iespēja veikt atbildīgu un interesantu darbu biedrībā;
 • iespēja paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • bruto mēnešalga līdz 1610,- eiro;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • labi darba apstākļi.

Galvenie darba pienākumi: 

 • nodrošināt Partnerības  kopsapulces un padomes lēmumu izpildi;
 • pārstāvēt Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
 • slēgt līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
 • pieņemt un atbrīvot no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;
 • pārvaldīt un rīkoties ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
 • organizēt lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • veikt MK noteikumu Nr. 125  - Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai, 1. pielikumā minētos pienākumus - Administratīvā vadītāja pienākumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • nevainojama reputācija;
 • pieredze cilvēkresursu vadīšanā, budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;
 • zināšanas par lietvedības jautājumiem (dokumentu noformēšana un plūsma);
 • labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un iestādes viedokli;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes (t.sk., rakstiskā, telefoniskā saziņā);
 • prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt dažādu institūciju sadarbību;
 • spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu, deleģēt uzdevumus;
 • augsta atbildības izjūta;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Excel, Word, PowerPoint) un interneta pārlūkiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Gaidīsim Tavu pieteikumu ar:

 • dzīves gājuma aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītības dokumentu kopijām;
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijām.

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektora/administratīvā vadītāja amatu” var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski. Personīgi un pa pastu pieteikumu var iesniegt: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads LV-5212. Elektroniski uz e-pasta adresi: partnerība.selija@inbox.lv.

Pieteikums jānosūta līdz 2022.gada 18.novembrim, plkst.17.00 (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Pilns konkursa nolikums pieejams šeit:

Konkursa nolikums