Pārmaiņas „Lauku partnerībā „Sēlija””

2019.gads ir bijis pārmaiņu laiks LP „Sēlija”. Pērnajā gadā Partnerība „Sēlija” ir gan cildināta, gan pelta. Bija izsludināts LEDER projektu konkurss un par apstiprinātajiem labākajiem, interesantākajiem LEDER projektu realizāciju jums stāstīsim partnerības mājas lapā.

Pagājuša gada rudenī Lauku partnerību „Sēlija” atstāja izpilddirektore Ieva Jātniece un administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka. Partnerībā tika izsludināts konkurss uz izpilddirektora (administratīvā vadītāja) amatu. Konkursa rezultātā uz šo amatu tika apstiprināts Gvido Liepiņš. Partnerība ir mainījusi arī savu administratīvo adresi un, nu apmeklētājus gaidām Aldaunes ielā 13, Jēkabpils novada Ābeļu pagastmājā.

Jaunajā 2020.gadā LP “ Sēlija” pirmais darbības mēnesis jau paskrējis nemanot un jaunās pārmaiņās jau pamanāmas ar jaunām aktivitātēm, jo ir pienācis laiks izsludināt LEDER projektu 7 kārtu.

Lai Padomei un jaunajai Izpildvarai būtu vieglāk un saprotamāk strādāt , pieņemt lēmumus š.g. 24. janvārī notika tikšanās ar Rīgas un Jēkabpils LAD darbiniekiem Jēkabpils LAD administrācijas ēkā. No Rīgas Lauku Atbalsta Dienesta piedalījās četri pārstāvji: Zivsaimniecības un Valsts atbalsta departamenta direktors - Rinalds Vācers, LEDER pasākuma daļas vadītāja - Zane Jakušenoka, vietniece - Diāna Krūmkalne, Vecākā referente - Zelma Aizpuriete.

No Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Jēkabpils nodaļas piedalijās: Jēkabpils Pārvaldes vadītāja - Gunta Žilde un Pārvaldes vadītāja vietnieks - Valdis Mežsargs, kā arī Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Podniece.

Tikšanās laikā tika izrunāts un izskaidrots par LP Sēlija paveikto un turpmākajiem darbības plāniem un aktivitātēm nākotnē. Tika uzklausīti Padomes locekļu jautājumi un LAD darbinieku ieteikumi par Partnerības organizatoriskajām un plānošanas aktivitātēm.

   

Foto attēlos: LP Sēlija Padomes locekļu tikšanās  ar Rīgas un Jēkabpils LAD pārstāvjiem.

Pirmā Padomes sanāksme jaunā Izpilddirektora (administratīvā vadītāja) Gvido Liepiņa pavadībā jau notikusi janvāra beigās ar pozitīviem Padomes lēmumiem par LEADER projektu jaunās kārtas izsludināšanu un Partnerības darbības organizatoriskajiem jautājumiem.

 

Foto attēlos: LP Sēlija Padomes sēde Ābeļu pagasta zālē.

Inga Āriņa.
LP Sēlija padomes locekle.