Seminārs: LEADER finansējuma piesaistes iespējas, 2020. gada 25. novembrī, plkst.10.00, Zoom tiešsaistē.

Informatīvs seminārs

LEADER finansējuma piesaistes iespējas.

Norises vieta un laiks: Zoom tiešsaistē 25.11.2020 plkst. 10:00

(saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas).
 

Dalība pasākumā bez maksas.

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 20. novembrim pa tālruni 26511269 vai e-
pastā anita.putka@llkc.lv, norādot kontaktus saziņai. Piesakoties tiks sniegta tehniskā informācija.

Tēmas:

  1. LEADER programmas atbalsts biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" teritorijā- izsludinātās rīcības, to rezultatīvie rādītāji, līdzekļu apjoms, projektu iesniegšanas termiņi un vērtēšanas kārtība.

  2. Projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas prasības atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.

  3. Finanšu institūcijas ALTUM piedāvātās iespējas LEADER projektu iesniedzējiem.

  4. Likumdošanas prasības mājražošanas uzsākšanai un esošiem mājražošanas uzņēmumiem.

    Lektori: Gvido Liepiņš, Judīte Podniece, Edgars Mekšs, Dace Lazdāne.

Programma