Fokusgrupu semināri

Biedrība „Lauku Partnerība Sēlija” ir uzsākusi semināru norises ciklu „LEADER programmas 2007. – 2013. gadā ieviesto projektu kopējie rezultāti un programmas īstenošanas process „LP Sēlija” teritorijā. Analīze, secinājumi un ieteikumi”, ar mērķi izvērtēt Integrētās lauku attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātus 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Semināru organizācija tiek realizēta vairākos blokos.

Pirmajā blokā ir ietverti semināri – fokusgrupas pašvaldību darbiniekiem.

Otrajā semināru blokā tiks organizēti semināri iedzīvotājiem, uz tiem aicinot gan nevalstiskā sektora, gan uzņēmēju pārstāvjus, gan citus interesentus. Šo semināru norise tiks apvienota ar tuvākajā apkārtnē īstenoto LEADER projektu apskati. Atsevišķs seminārs tiks veltīts LEADER programmas ietvaros īstenoto kultūras projektu rezultātu analīzei. Šī semināru bloka norise ir plānota martā – aprīlī, un precīzs to norises grafiks tiks iesniegts Lauku atbalsta dienestā ne vēlāk kā 1. Martā.

Trešajā blokā tiks organizēti izbraukuma semināri pa visu LP Sēlija darbības teritoriju, paredzot iespēju iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem visas teritorijas kontekstā. Šie semināri tiks apvienoti ar izstrādātā pētījuma prezentācijām.

„LP Sēlija” izpilddirektore

Ieva Jātniece