Eiropas atzinība biedrības „ŪDENSZĪMES” projektam „Gaismas koka darbnīca”

Lauku partnerības darbības efektivitātes viens no rādītājiem ir katrs veiksmīgi īstenots LEADER projekts. Vēl jo lielāks lepnums, ja projektam ir sabiedrības atzinība. Plaši izskanējusi informācija par biedrības "Ūdenszīmes" īstenotā projekta "Gaismas koka darbnīca" pozitīvo ietekmi uz biedrības un kopienas attīstību. Projekta vadītāja Ieva Jātniece. Daudzi praksē bauda iespēju iegādāties koka un stikla roku darinājumus, kas ir gaumīgi iecerēti un prasmīgi veidoti. Tie ir pieprasīti gan partnerības teritorijā, gan plašākos gadatirgos ārpus tās, apliecinot, ka mūsu lauki un Sēlija var! Ceļā uz gala produktu, tiek risināti būtiski sociāli, psiholoģiski un ekonomiski izaicinājumi - nopietna attīstības skola. Biedrības prasme risināt šos jautājumus nomaļos laukos Latvijā, ir nozīmīga arī Eiropas līmenī. Tāpēc projekta "Gaismas koka darbnīca" pieredze ir iekļauta ES izdotajā bukletā par veiksmīgākajiem LEADER programmas projektem, risinot starppaudžu sadarbību laukos. Piedāvājam bukletu angļu valodā - ierosmei, spēkam un lepnumam par savējiem!

Pielikums:

Gaismas koka darbnīca