Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem, 2020.gada 13.martā, plkst.10.00

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SEMINĀRS

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Norises laiks: 2020.gada 13.marts, plkst.10.00
Norises vieta: Aldaunes iela 13, Ābeļu pagasts, Brodi, Ābeļu pagasta pārvaldes 2.stāva zālē

09:40

Ierašanās, reģistrācija

10:00 – 10.40

LEADER programmas atbalsts biedrības lauku partnerība “Sēlija” teritorijā, stratēģijas mērķi, 2020.gada konkursā izsludinātās 7.kārtas rīcības un līdzekļu apjoms.

Projekta iesnieguma sagatavošanas pamatprasības atbilstoši SVVA stratēģijai un normatīvajiem dokumentiem (MK noteikumi Nr.590.) u.c. Projektu iesniegšanas termiņi un vērtēšanas kārtība.

Gvido Liepiņš, biedrības lauku partnerība “Sēlija” administratīvais vadītājs

10.40 – 11.10

Lauku atbalsta dienests par būtiskākajiem aspektiem, kam jāpievērš uzmanība sagatavojot un realizējot projektu. Kādu iemeslu dēļ visbiežāk noraida projektu iesniegumus un kādas problēmas ir projektu īstenošanas un uzraudzības laikā.

Valentīna Bērziņa, Lauku atbalsta dienesta pārstāve

11.10 – 11.40

Finansējuma saņemšanas iespējas AS ALTUM, realizējot LEADER projektus.

Edgars Mekšs, AS ALTUM Jēkabpils filiāles vecākais klientu darījumu vadītājs

11.40 – 12.10

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra atbalsts, iespējas sagatavojot LEADER projektus.

Anita Putka, LLKC uzņēmējdarbības konsultante

12.10 – 12.30

LIAA Biznesa inkubatoru atbalsta iespējas un gaidāmās projekta izmaiņas.

Zigrīda Mikāne, LIAA Jēkabpils Biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja

12.30 – 13.00

Kafijas pārtraukums, diskusijas

13.00 – 14.00

Realizēto projektu pieredzes stāsti, grūtības.

Mārīte Pole, Sia “MP Plus” valdes priekšsēdētāja,

Ieva Jase, Biedrības “Ūsiņš” valdes priekšsēdētāja

 

Semināra dalībniekus, iepriekš aicinām iepazīties MK noteikumiem Nr.590., kā arī ar sev interesējošām projekta pieteikuma veidlapām. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem”, kā arī www.lad.gov.lv.

Papildus informācija: t. 29283474