Rindošanas rezultāti 7.kārtai

08.05.2020.

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” ir izskatījusi iesniegto projekta pieteikumu 7.kārtā atbilstību SVVA stratēģijai. Kopā rīcībās R1 un R3 tika saņemti 28 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējuma summu 588 909,39 EUR. Pieejamais izsludinātais publiskais finansējums 302 655,23 EUR.

REZULTĀTI (PDF)

 

Visu ELFLA 7.kārtā iesniegto projektu izvērtējumu lēmumi ir ievietoti Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēmas (EPS). Lēmumi atrodami sadaļā: VRG dokumenti.

Lēmumi sistēmā ievietoti 2020.gada 07.maijā.

Tuvāko 3-5 mēnešu laikā LAD izskatīs Jūsu iesniegtos pieteikumus un sniegs gala lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.

Gvido Liepiņš
LP "Sēlija" administratīvais vadītājs

tel. 29283474


LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”

7.kārta (07.03.2020. – 07.04.2020.)

Rīcībā R1 “Darbs un pārticība” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 262655.23

Nr.p.k.

 Pieteikuma Nr. VRG

Publiskais finansējums, EUR

Kopējais punktu skaits

VRG Lēmums

1

2020/AL24/7/A019.21.01/12

35000.00

17.909

Pozitīvs

2

2020/AL24/7/A019.21.01/9

4226.93

16.364

Pozitīvs

3

2020/AL24/7/A019.21.01/17

14144.98

16.273

Pozitīvs

4

2020/AL24/7/A019.21.01/20

22618.68

15.909

Pozitīvs

5

2020/AL24/7/A019.21.01/16

20524.00

15.736

Pozitīvs

6

2020/AL24/7/A019.21.01/4

69020.00

15.697

Pozitīvs

7

2020/AL24/7/A019.21.01/21

69999.99

15.636

Pozitīvs

8

2020/AL24/7/A019.21.01/13

19395.45

15.576

Pozitīvs

9

2020/AL24/7/A019.21.01/3

7725.20

15.545

Pozitīvs

10

2020/AL24/7/A019.21.01/15

34999.88

15.364

Negatīvs

11

2020/AL24/7/A019.21.01/14

27679.64

15.121

Negatīvs

12

2020/AL24/7/A019.21.01/8

12320.00

14.970

Negatīvs

13

2020/AL24/7/A019.21.01/19

45780.00

14.576

Negatīvs

14

2020/AL24/7/A019.21.01/7

3780.41

14.555

Negatīvs

15

2020/AL24/7/A019.21.01/18

22445.71

14.455

Negatīvs

16

2020/AL24/7/A019.21.01/5

7488.28

14.364

Negatīvs

17

2020/AL24/7/A019.21.01/6

10441.90

14.061

Negatīvs

18

2020/AL24/7/A019.21.01/22

6042.40

13.545

Negatīvs

19

2020/AL24/7/A019.21.01/2

7490.00

12.818

Negatīvs

20

2020/AL24/7/A019.21.01/10

41195.00

11.909

Negatīvs

21

2020/AL24/7/A019.21.01/1

2284.20

11.700

Negatīvs

22

2020/AL24/7/A019.21.01/23

52881.70

11.091

Negatīvs

23

2020/AL24/7/A019.21.01/11

6206.04

11.000

Negatīvs

 

 

Rīcībā R3 “Sākums” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 40000.00

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Publiskais finansējums, EUR

Kopējais punktu skaits

VRG Lēmums

1

2020/AL24/7/A019.21.05/3

13994.18

15.715

Pozitīvs

2

2020/AL24/7/A019.21.05/1

14000.00

15.615

Pozitīvs

3

2020/AL24/7/A019.21.05/2

6444.82

13.769

Pozitīvs

4

2020/AL24/7/A019.21.05/4

7630.00

12.769

Pozitīvs

5

2020/AL24/7/A019.21.05/5

3150.00

0.000

Negatīvs