Īstenotie projekti

Projekta nosaukums

Projekta numurs

Finansējuma avots

Projekta termiņš

Projekta rezultāti

„Seko stāstam – stāstniecība kā motivējoša un iedrošinoša stratēģija pieaugušo izglītībā” 
Metodiskais materiāls lauku aktīvistiem (latviski) (angliski)

 

ES Erasmus+ programma

01.09.2017. -

28.02.2019.

Projektā sadarbojās trīs organizācijas – koordinējošā dalīborganizācija “Addenda Foundation” no Polijas, biedrības “Ludove Remesla’ no Slovākijas un Lauku partnerība “Sēlija” no Latvijas. Projekta mērķis – pētīt, kā stāstniecība pielietojama pieaugušo izglītībā kā motivējoša mācību metode.

Projektā apkopoto ideju testēšanai tika izveidotas 5 vietējās stāstniecības grupas, kas pārbaudīja projektā izstrādātos savas tēmas vingrinājumus:

- Aknīstes grupa – dzīve pierobežā; Biržu grupa - ģimene un audzināšana; Kaldabruņas grupa - dabu un vides audzināšana; Mežāres grupa - reliģiju daudzveidība; Saukas grupa - attēla/fotogrāfijas vēstījums.

Projekta taustāmais rezultāts ir Rokasgrāmata, kas domāta lauku aktīvistiem, vietējo kopienu un biedrību vadītājiem, pieaugušo izglītotājiem, stāstniekiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, kuri interesējas par līdzīgu projektu un aktivitāšu organizēšanu.

„Aiz apvāršņa”

2013.EEZ/PP/1MEC/099

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programma „ NVO fonds”

01.11.2014.-30.04.2016.

Projekta galvenā mērķa grupa 120 bērni, un viņu iesaistīšana sava ciemata, pagasta un novada attīstības plānošanā. Bērnu viedoklis un piedāvātās idejas tiks iekļautas arī partnerības jaunā perioda attīstības stratēģijā.

Projekta ietvaros:

- notika 3 nodarbību cikli -„Vērtības”, „Skaties tālāk!”, „Aiz apvāršņa”;

- pieredzes apmaiņas un izziņas braucienI;

- vienā no projekta īstenošanas vietām izveidota aktīvās atpūtas trase;

- izveidotā ceļojošā izstāde viesosojusies partnerības pašvaldībās un sociālās aprūpes iestādēs;

- projekta noslēguma posmā izveidots metodiskais materiāls „Biezi plāni, plāni plāni”.

Māksla un ainava pieaugušo izglītībai”

2013-1-IT2-GRU06-517835

ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogramma

01.10.2013. -

01.08.2015.

Partnerorganizācijas:

Koordinators - Italia Nostra Sez. Di Castiglione del Lago,Itālija; Pro Art & Co,Lielbritānija; Second Chance School,Grieķija; Sør-Trøndelag musikkråd,Norvēģija; Karahüyüklüler Derneği,Turcija; Association EGG`S ECHO, Francija.

Projektā pamatota nepieciešamība mākslu un ainavu iekļaut pieaugušo izgītības programmā, izstrādātas jaunas inovatīvas apmācību metodes, pamatojoties uz pantnervalstu tradicionālās kultūras vērtībām.

Projektā:

- organizētas 6 mobilitātes pie projekta partneriem;

- organizētas radošās darbnīcas partneorganizāciju izstrādāto pedagoģisko karšu aprobācijai;

- pētīta mijiedarbība starp dabu, ainavu, mākslu, kultūras vēsturi un cilvēka pašizteiksmes veidiem, to ietekmi uz vietējokopienu;

- izveidota projekta mājas lapa www.al4ed.wordpress.com