Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ Kopsapulce

Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils novads, LV- 5212, partneriba.selija@inbox.lv

Reģ.nr.50008087131, SEB banka UNLA LV2X, konts LV73UNLA0050005555988

 

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“

 Kopsapulce

 

 

Sapulces norises vieta: attālināti caur programmu ZOOM saite:

Sēlijas biedru sapulce
https://zoom.us/j/95796010526?pwd=S0xWa3pHR1RGRE1adlppK1VibENUdz09

Meeting ID: 957 9601 0526
Passcode: 241026 

Sapulces laiks: Piektdien 2021. gada 19. martā plkst. 11.00

Darba kārtība:

 1. Sapulces atklāšanas formalitātes,
 2. Darba kārtības apstiprināšana,
 3. Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ padomes priekšsēdētājas Kristīnas Rubinas - Apinītes ziņojums,
 4. Izpilddirektora Gvido Liepiņa ziņojums,
 5. Revidentes Lauras Ponomarenko atzinums, par 2020. gada pārskata apstiprināšanu,
 6. 2020. gada pārskata apstiprināšana,
 7. Padomes locekļu izvirzīšana un ievēlēšana,
 8. Biedrības organizatoriskie jautājumi.
 • Dižprojekta 2020 apbalvošana,
 • Pieredzes stāsti, realizējot Leader projektus:
 • Biedrības “Ūsiņš” vadītājas Ievas Jases pieredzes stāsts, realizējot Leader projektu.

 

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“
Izpilddirektors Gvido Liepiņš