Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ Ārkārtas Kopsapulce

Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils novads, LV- 5212, partneriba.selija@inbox.lv
Reģ.nr.50008087131, SEB banka UNLA LV2X, konts LV73UNLA0050005555988

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ Ārkārtas Kopsapulce


Ārkārtas Kopsapulce norises vieta: attālināti caur programmu ZOOM, saite nosūtīta uz Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ Biedru elektroniskā pasta adresēm.

Ārkārtas Kopsapulce laiks: Otrdien, 2021. gada 11. maijā plkst. 15.00.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, protokolista apstiprināšana (balsojums), balsu skaitītāju apstiprināšana (balsojums), kopsapulces vadītāja apstiprināšana (balsojums).
  2. Kopsapulces darba kārtības un Kopsapulces Darba kārtības reglamenta apstiprināšana (balsojums).
  3. Izpilddirektora Gvido Liepiņa ziņojums.
  4. Revidentes Lauras Ponomarenko atzinums par 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
  5. 2020. gada pārskata apstiprināšana (balsojums).
  6. Biedrības Statūtu grozījumu apstiprināšana (balsojums).
  7. Padomes locekļu izvirzīšana un apstiprināšana (balsojums).
  8. Biedrības organizatoriskie jautājumi.


Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“
Izpilddirektors Gvido Liepiņš
Tel.nr. 29283474

Pielikumi: