Biedrība “Holista” iegādājusies pulsometrus savas darbības kvalitātes uzlabošanai

Šogad, iesaistoties Lauku partnerības “Sēlija” NVO Iniciatīvu konkursā, biedrība “Holista” iegādājās 3 pulsometrus ar mērķi : “Veicināt biedrības atpazīstamību, kā zinošu un kompetentu biedrību, kas spēj nodod savu pieredzi un izglītot interesentus nūjošanā par veselīgas nūjošanas slodzes nodrošināšanu izmantojot pulsometrus. Palīdzēt izprast un novērtēt katra cilvēka kā indivīda savu fizisko un garīgo veselību.” Biedrības projekta īstenošanas laiks tika paredzēts trīs lielos pasākumos šā gada vasaras ietvaros 3 aktivitātēs.

1.Aktivitāte notika 25.maijā Salas Novada svētku ietvaros, kur tika organizēts iedzīvotāju nūjošanas Ekspedīcijas pārgājiens. Pārgājiena ietvaros interesenti tika izglītoti par iespēju izmantot pulsometrus un to nepieciešamību veselības kontrolē un uzraudzībā. Aktivitātes vadītāja O.Kuņankina.

Publicitāte: “Salas Novada Vēstīs” jūnija izdevumā ar rakstu “Nūjošana modina gan ķermeni, gan garu” : https://www.salasnovads.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/informativais-izdevumssalas-novada-vestis-/SNV_116_2019.pdf

 2.Aktivitāte notika 27.jūlijā Salas novadā, Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī Daugavas svētku ietvaros, kurā tika izvietots biedrības stends ar iespēju nūjošanas apmācībās. Biedrības jauninājums bija apmācības iespēja – nūjošana ar pulsometru, kā arī iespēja piedalīties pārgājienā uz Taborkalnu. Aktivitātes vadītāja I.Maurāne.

Publicitāte: “Salas Novada Vēstīs” augusta izdevumā ar rakstu “Holista Daugavas svētkos” : https://www.salasnovads.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/informativais-izdevumssalas-novada-vestis-/SNV_118_2019.pdf

3.Aktivitāte notika 10.augustā Ventspilī, kur tika atzīmēti 10.gadi, kopš notiek Ventspils nūjošanas festivāli. Biedrības biedri un citi nūjošanas atbalstītāji startēja nūjošanā rīkotajās sacensībās, kur bija iespēja ar pulsometra palīdzību kontrolēt savu veselības stāvokli. Aktivitātes vadītājs M.Trofimovičs.

 Publicitāte: “Salas Novada Vēstīs” septembra izdevumā ar rakstu “Biedrība “Holista” piedalījusies Nūjošanas svētkos Ventspilī” : https://www.salasnovads.lv/uploads/files/pielikumi/sadalas/informativais-izdevumssalas-novada-vestis-/SNV_119_2019%20(2).pdf

 Mērķa grupas auditorija bija visdažādākā: gan bērni, kas grib apgūt nūjošanas prasmes, gan jaunieši, gan pieaugušie un seniori līdz pat sirmam vecumam, kuri izrādīja lielu interesi par nūjošanu un īpaši par pulsometriem. Interesenti tika izglītoti un apmācīti pulsometru lietošanā un arī atbildībā pašiem pret savu veselību ar iespēju izmantot jauninājumus veselības paškontrolē. Katrā aktivitātē tika dalīta informācija interesentiem (1.Pielikums). Izprotot pulsometru funkcijas un analizējot savas fiziskās slodzes rezultātus ir iespējams nodrošināt un izmantot pareizas, veselībai nekaitīgas fiziskās aktivitātes, kas ļoti pozitīvi ietekmē katra cilvēka kā indivīda sirds darbību, sava fiziskā stāvokļa un spēju darboties, izvērtēšanu. Bieži vien pašsajūta nūjošanas laikā ir ļoti mānīga, mēs jūtamies labi, bet pulss mums rāda ko citu. Neizgulēšanās, ilgstošs stress, fiziska pārslodze un daudzi citi faktori ietekmē pulsa rādījumu, tāpēc ir ieteicams šo ierīci izmantot, lai sportojot spētu uzlabot veselību. Šo der atcerēties – lielākā daļa cilvēku sporto, to dara ar pārmērīgi lielu pulsu, ja vien viņu mērķis ir, būt veselam. Pulss visiem cilvēkiem nav vienāds, tas atkarīgs no sirds lieluma, vecuma, svara, vispārējā veselības stāvokļa. Populārākie pulsa mērīšanas veidi ir nolasot pulsu no krūškurvja (pulsometri, kuri aprīkoti ar krūšu jostu) un nolasot pulsu no apakšdelma pie delnas locītavas ( pulsometriem, kuri aprīkoti ar speciālu nolasīšanas sensoru ierīces korpusā). Mums kā biedrībai ir svarīgi, lai katram iedzīvotājam nūjošana ir ikdienas nodarbe, ar kuru ir iespējams sev nodrošināt gan fizisko, gan garīgo veselību un būt zinošiem, kā katrs var sev palīdzēt pats. Izglītotiem un apmācītiem nūjotājiem ir iespēja pašiem iegādāties sev savus pulsometrus attiecīgi pēc savām iespējām.

Liels paldies Lauku partnerības “Sēlija” NVO Iniciatīvu konkursam par iespēju un finansiālu atbalstu pulsometru iegādē un projekta īstenošanā.

Biedrība “Holista”