Aicinām uz projekta "Sēlijas salas" noslēguma konferenci!

Projekta „„Sēlijas salas” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”

NOSLĒGUMA SANĀKSME – KONFERENCE
DIENAS KĀRTĪBA

Jēkabpils novads, Zasa
Zasas dzirnavas 2019.gada 3.oktobris

10.00 - 10.30
Ierašanās, kafija, reģistrēšanās.

10.30 - 10.40
Pasākuma atklāšana. Projekta vadītājs Daina Alužāne.

10.40 - 11.00
Grūtības, kļūdas salu tūrisma piedāvājumu izveidošanā, veiksmes piemēri. Latvijas Lauku forums.

11.00 - 11.40
Diskusija - Tūrisma produktu prezentācijas pasākumu organizēšanas un īstenošanas izaicinājumi, veiksmes stāsti. Diskusiju vada LLF, piedalās Sēlijas salu pārstāvji.

11.40 - 12.00
Kafijas pauze.

12.00 - 12.30
Diskusija - Pirmā tūrisma sezona kā vienotam Sēlijas tematiskā tūrisma tīklam. Diskusiju vada Viktorija Kozlovska, piedalās Sēlijas salu pārstāvji.

12.30 - 13.10
Diskusija - “Sēlijas salu” nākotnes vīzija, sadarbības iespējas, finansējuma piesaistes iespējas salu tīkla attīstībai, iespējamie scenāriji. Diskusiju vada Inga Krekele, piedalās Lauku atbalsta dienesta pārstāvji, Lauku partnerības “Sēlija” izpilddirektore Ieva Jātniece, Pierīgas partnerības pārstāve Alīna Lukjanceva un Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektore Gunta Dimitrijeva.

13.10 - 14.00
Pusdienas Dzirnavās.

14.00 - 14.30
Diskusija - Projekta “Sēlijas salas” novērtējums no finansētāja viedokļa un partneru skatījumā. Diskusiju vada Gunta Dimitrijeva, piedalās Lauku atbalsta dienesta pārstāvji un projekta “Daugavabasmalas” idejas autore Sandra Biseniece (partnerība Zied zeme).

14.30 - 15.00
Laiks izteikties Sēlijas salu pārstāvjiem un projekta darba grupai.

15.00 - 16.00
Pasākuma neoficiālā daļa, kafija, sarunas, atvadīšanās.

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība.
Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē – Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.