DARBA SLUDINĀJUMS

“Lauku partnerība Sēlija”, reģistrācijas Nr. 50008087131 (turpmāk – Partnerība) izsludina konkursu uz izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka amatu (2 amata vietas). Izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka amats uz noteiktu laiku, to ievēl Partnerības padome uz trīs gadiem. Alga bruto: 1000–1600 EUR. 

Konkursa nolikums “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija”  izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka amatu pretendenta atlasei” publicēts Partnerības interneta vietnē https://www.partneribaselija.lv/.

Partnerība  ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķus: veicināt lauku teritoriju vienmērīgu ilgtspējīgu attīstību savā darbības teritorijā un atbalstīt biedrības teritorijas lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

 

IZPILDDIREKTORS, IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

 

Galvenie darba pienākumi: 

1. nodrošināt Partnerība  kopsapulces un padomes lēmumu izpildi;
2. pārstāvēt Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
3. slēgt līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
4. pieņemt un atbrīvot no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;
5. pārvaldīt un rīkoties ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
6. organizēt lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Prasības pretendentam:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
2. nevainojama reputācija;
3. pieredze cilvēkresursu vadīšanā, budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;
4. zināšanas par lietvedības jautājumiem (dokumentu noformēšana un plūsma);
5. labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un iestādes viedokli;
6. teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes (t.sk., rakstiskā, telefoniskā saziņā);
7. prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt dažādu institūciju sadarbību;
8. spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu, deleģēt uzdevumus;
9. augsta atbildības izjūta;
10. pieredze darbā ar datoru (MS Excel, Word, PowerPoint) un interneta pārlūkiem;
11. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektora amatu” vai  „Konkursam uz Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” vietnieka amatu” var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski.

Personīgi pieteikumu var iesniegt “Martaskalns”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, iepriekš telefoniski (+ 371 28709990) saskaņojot pieteikuma iesniegšanas laiku. Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Kristīnai Rubinai – Apinītei pēc adreses “Martaskalns”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211. Elektroniski uz e-pasta adresi: martaskalns@inbox.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 11.oktobrim, plkst.17.00 (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Pieteikums satur šādus dokumentus: motivācijas vēstule, dzīves gājuma apraksts (CV), izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildus informāciju pretendents var saņemt pa tālruni + 371 28709990 un konkursa nolikumā.

Darba vietas adrese: LATVIJA, Partnerības teritorija.

KONKURSA NOLIKUMS