Biedrība “InSpe” veiksmīgi realizē ELFLA atbalstīto projektu

Biedrība „InSpe” ir pabeigusi projekta “Bērnu autoskolas apmācības laukuma izveide” (Nr.17-05-AL24-A019.2203-000008) realizāciju.

Projekts 2017. gadā tika iesniegts un apstiprināts Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” izsludinātā atklātā projektu konkursa ietvaros Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6. rīcībā „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”. Projekta kopējās izmaksas – 19 347,10 EUR, publiskais Lauku atbalsta dienesta finansējums – 17 412,39 EUR, 1 934,71 EUR Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbus veica SIA “ALBI GROUP”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi izveidojot jaunu bērnu autoskolas apmācības laukumu, radīt atbilstošu vidi bērnu aktīvai atpūtai un apmācībām, kvalitatīva un droša brīvā laika pavadīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Tādējādi piedāvājot jaunu pakalpojumu mazajiem Kūku pagasta, kā arī Krustpils novada iedzīvotājiem un viņu vecākiem. Iespēju pilnveidot savas velo un autobraukšanas prasmes, apgūt satiksmes noteikumus, aktīvi atpūsties svaigā gaisā. Rezultātā ir izbūvēts bruģakmens laukums, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertne, velo statīvs, kā arī iegādātas trīs bērnu elektromašīnas, pārvietojamas ceļazīmes un luksofori.

Šī gada 2. novembra pēcpusdienā,  oficiāli, ar lentes pārgriešanu, notika laukuma atklāšana. Lentes pārgriešanā piedalījās un pēc tam arī svinīgās uzrunas teica Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, Kūku pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Gunta Žilde, SIA “ALBI GROUP” valdes loceklis Aleksandrs Birznieks. Atklāšanas pasākumā piedalījās Valsts policijas pārstāvji. Valsts policijas inspektore Diāna Stivriņa pastāstīja bērniem par drošību uz ielas un braucot ar velosipēdu. Pēc uzrunām pasākuma dalībniekiem bija iespēja apskatīt, aptaustīt un arī izvizināties ar elektromašīnām.

Liels prieks ka Krustpils novada Kūku pagasta Kūkās tiks izveidots jauns brīvā laika pavadīšanas objekts! Paldies projekta atbalstītājiem un finansētājiem! Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizēšanā un atklāšanas pasākumā!

 

Bērnu autoskolas apmācību laukuma atklāšana Kūku pagastā