Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena

Laika posmā no 7. līdz 14.oktobrim Dvietes un Gārsenes pagasta, kā arī Salas novada iedzīvotāji un viesi tika aicināti dalīties ar savu viedokli kampaņas lauku iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistei  “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” ietvaros. 

  • Salas novadā – Kas pašvaldībai jādara, lai Tu organizētu un/vai piedalītos sabiedriskās aktivitātēs?  
  • Dvietes pagastā –  Kam vajadzētu veicināt tūrisma attīstību Dvietes pagastā?
  • Gārsenes pagastā –  Vai Gārsenes bagātības vajag veidot par komerciālām?  

 

Jautājumi tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku forums” un vietējiem pārstāvjiem. Izvēlētie jautājumi ir būtisks, lai spertu soļus pareizā virzienā pretī kopīgi attīstītai lauku teritorijai, kas tīkama gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem.

Pielikumā nosūtam preses relīzes ar kampaņas rezultātiem, kas papildinātas ar Sēlijas iedzīvotāju iedvesmas citātiem. 

Informācija publicēta arī mūsu mājas lapā –