Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2019”

Lauku partnerības “Sēlija” rīkotais radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākums ir kļuvis par labo vārdu svētkiem Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem.

Šogad konkurss norit 14.reizi. Pagājušajā gadā tika iesniegti 10 apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – biedrību aktīvisti, ģimene – kultūra vērtību uzturētāja, kultūras darbinieki, cilvēki ar interesantu aizraušanos, uzņēmējs. Konkursa noslēguma pasākums tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai mazpilsētā. Šogad tas notiks Jēkabpils novada Rubenes pagastā, kur dzīvo Inta Tomāne - Vedēja 2018.

Par šādiem pozitīvi domājošiem, lauku vidi un cilvēkus iedvesmojošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.

Par ko rakstīt:

  1. Par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem Jūsu pagastā.
  2. Par jauniešiem, kas aktīvi iesaistās pagasta dzīvē.
  3. Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi vada savu uzņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un atbalsta tos materiāli.
  4. Par jauno ģimeņu motivāciju dzīvot laukos – par viņu vērtību izpratni.
  5. Par lauku cilvēkiem, kuriem ir īpašas aizraušanās.

 

Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 5 gadu laikā.

Iesniegšanas laiks: līdz 2019.gada 21. jūnijam.

Kam iesniegt:

Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 7-24, Aknīste, LV-5208
e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv

Konkursa nolikumu skatīt partnerības mājas lapā www.partneribaselija.lv

Pielikums:

Vedejs_2019_nolikums.doc