NVO iniciatīvu konkursa rezultāti

Trešdien, 17.aprīlī Lauku partnerības "Sēlija" padome vērtēja NVO Iniciatīvu konkursa rezultātus. Konkursa vadošā doma – sniegt atbalstu biedrībām, kas ir lauku partnerības dalīborganizācijas, veicināt to atpazīstamību vietējā sabiedrībā.

Konkursa rezultāti:
- no 58 partnerības biedrībām iesniegti 12 projektu pieteikumi no visiem 5 partnerības novadiem, tomēr lielākā atsaucība ir no Krustpils novada biedrībām – 5 projektu pieteikumi;
- visiem projektiem to mērķis ir atbalstāms - galvenokārt tiks organizēti pasākumi vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, draudzes diena, muzeju nakts, laivošanu, nūjošanu, gleznošanu, novadniekus un nacionālo virtuvi popularizējoši pasākumi;
- visos projektos ir skaidri aprakstīta darbība un pamatotas izmaksas konkursā nolikumā paredzēto EUR 200,- apmērā.

Nr

Pagasts/mazpilsēta

Iesniedzējs

Projekta tēma

1.

Aknīste

Sēlijas laivas

Dabai draudzīga atpūta uz ūdens

2.

Aknīste

Aknīstes evanģēliski luteriskā draudze

Baznīcu nakts

3.

Kalna

Mārtiņa Fonds

“Dūju” sakopšanas talka

4.

Vīpe

Vīpes stils

Laivošanas popularizēšana

5.

Krustpils

Mīļdzīvnieku biedrība

Āra informatīvā stenda uzstādīšana

6.

Atašiene

Lauku sieviešu klubs DORE

Kulinārijas festivāls 2019

7.

Varieši

KROKUS

Veselīgu dzīvesveidu popularizējošs

pasākums “Sporto priekam!”

8.

Kūku

Dabas resursu aizsardzības biedrība

Biedrības atpazīstamībai –biedrības logo iededzināšana

9.

Sala

Holista

Nūjošanas popularizēšana

10.

Sēlpils

Sēlpils evanģēliski luteriskā draudze

Draudzes diena

11.

Viesīte

Sēļu klubs

Sēļu Kluba Avīze un Sēlijas salas

12.

Rite

Ritten

Gleznošanas plenērsLai arī kopīgā projektos pieprasītā atbalsta summa pārsniedz plānotos EUR 2000, padome vienbalsīgi lēma par nepieciešamā papildus finansējuma piešķiršanu, lai nodrošinātu atbalstu visu biedrību idejām. Tā ir cieņa un novērtējums, kaut arī ierobežots, mūsu aktīvo biedrību darbībai, to vadītāju un biedru brīvprātīgajam darbam. Paldies visiem par veltīto laiku, ieinteresētību un nepadošanos!

Projekti tiks īstenoti līdz 2019.gada 1.novembrim.