Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ Kopsapulce

Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils novads, LV- 5212, partneriba.selija@inbox.lv

Reģ.nr.50008087131, SEB banka UNLA LV2X, konts LV73UNLA0050005555988

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“

Kopsapulce

Vieta: Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads, Biržu tautas nams

Laiks: Otrdien 2020. gada 28. jūlijā pl. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

 1. Sapulces atklāšanas formalitātes,

 2. Darba kārtības apstiprināšana,

 3. Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ padomes priekšsēdētājas Kristīnas Rubinas Apinītes ziņojums,

 4. Izpilddirektora Gvido Liepiņa ziņojums,

 5. Revidentes Lauras Ponomarenko ziņojums, 2019. gada pārskata apstiprināšana,

 6. Padomes locekļu apstiprināšana.
   

 7. Biedrības organizatoriskie jautājumi.

 • Dižprojekta 2019 apbalvošana,

 • Pieredzes stāsti, realizējot Leader projektus:

 • Armanda Veides pieredze, izveidojot mazo alus ražotni,

 • Biedrības “Sēlijas laivas” vadītājas Santas Šmites pieredzes stāsts,

 • Ligita Kadžule par piecu pašvaldību kopprojekta realizēšanu, novadu uzņēmējdarbības atbalstam,

 • Biržu Svētās Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas apskate, Normunda Liņģa stāsts par šīs baznīcas atdzimšanu un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņu paveikto.

 

 

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“
Izpilddirektors Gvido Liepiņš