Rindošanas rezultāti 8.kārtai

29.06.2020.

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” ir izskatījusi iesniegto projekta pieteikumu 8.kārtā atbilstību SVVA stratēģijai. Kopā rīcībās R4, R6, R7, R8 un R10 tika saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējuma summu 164 374,90 EUR. Pieejamais izsludinātais publiskais finansējums 132 736,10 EUR.

REZULTĀTI

Visu ELFLA 8.kārtā iesniegto projektu izvērtējumu lēmumi ir ievietoti Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēmas (EPS). Lēmumi atrodami sadaļā: VRG dokumenti.

Lēmumi sistēmā ievietoti 2020.gada 27.jūnijā.

Tuvāko 3-5 mēnešu laikā LAD izskatīs Jūsu iesniegtos pieteikumus un sniegs gala lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.

Gvido Liepiņš
LP "Sēlija" administratīvais vadītājs
tel.29283474


LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

 

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”

8.kārta (27.04.2020. – 27.05.2020.)

4. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 7 069.78

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Publiskais finansējums, EUR

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2020/AL24/8/A019.22.01/2

1036,80

14,909

Pozitīvs

2

2020/AL24/8/A019.22.01/1

4103,51

14,636

Pozitīvs

 

6. Rīcība “Veselīga dzīves vide” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 88 807.11

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Publiskais finansējums, EUR

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2020/AL24/8/A019.22.02/1

22475,92

16,000

Pozitīvs

3

2020/AL24/8/A019.22.02/4

7740,71

15,633

Pozitīvs

2

2020/AL24/8/A019.22.02/5

22500,00

15,467

Pozitīvs

4

2020/AL24/8/A019.22.02/2

22500,00

12,800

Pozitīvs

5

2020/AL24/8/A019.22.02/6

18864,00

4,100

Negatīvs

6

2020/AL24/8/A019.22.02/3

27000,00

2,000

Negatīvs

 

7. Rīcība “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 15 476.75

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Publiskais finansējums, EUR

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2020/AL24/8/A019.22.03/1

15476.75

15,333

Pozitīvs

 

8. Rīcība “Spilgta un apgarota dzīves vide” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 8 782.46

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Publiskais finansējums, EUR

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2020/AL24/8/A019.22.04/1

6563,05

15,750

Pozitīvs

2

2020/AL24/8/A019.22.04/2

7717,16

14,778

Pozitīvs

 

10. Rīcība “Apmācību nodarbības” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 12 600.00

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Publiskais finansējums, EUR

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2020/AL24/8/A019.22.07/5

1800,00

16,000

Pozitīvs

2

2020/AL24/8/A019.22.07/2

1197,00

14,583

Pozitīvs

3

2020/AL24/8/A019.22.07/1

1800,00

14,056

Pozitīvs

4

2020/AL24/8/A019.22.07/4

1800,00

12,750

Pozitīvs

5

2020/AL24/8/A019.22.07/3

1800,00

12,583

Pozitīvs