Drīzumā Aknīstē tiks atvērts fitnesa centrs

Ar ELFLA LEADER programmas atbalstu SIA “Purebliss” īsteno projektu “Fitnesa centra darbības uzsākšana Aknīstē”. Projekta mērķi ir: Uzsākt fitnesa centra pakalpojumu sniegšanu Aknīstes mazpilsētā, nodrošinot darba vietas un kvalitatīvus darba apstākļus 3 pilna laika darbiniekiem. Nodrošināt mūsdienu kvalitātes un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus un aprīkojumu fitnesa centra apmeklētājiem. Izveidot jaunu, lauku iedzīvotājiem ģeogrāfiski un finansiāli pieejamu veselīga dzīvesveida veicināšanas pakalpojumu Lauku partnerības "Sēlija" teritorijā.

Projekts tika iesniegts un saņemts publiskais finansējums biedrības “Lauku partnerība ”Sēlija”” ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rīcībā “Darbs un pārticība”. Projekta kopējais budžets ir EUR 70 000.00, no kuriem 70%, jeb EUR 49 000.00 sastāda publiskais finansējums no ELFLA LEADER programmas.

Investīcijas tiek ieguldītas telpu remontā un aprīkojuma iegādē. Darbi jau tuvojas veiksmīgam noslēgumam, ir saņemta pirmās publiskā finansējuma daļas atmaksa no LEADER programmas. Jaunas ērtas, glītas telpas, jauni, profesionāli trenažieri – tas viss cilvēkiem, kam rūp sava veselība un, nenoliegsim, arī skaistums, būs pieejams jau jūnijā.

SIA “Purebliss” valdes locekle Karīna Sorokina:

- Šobrīd telpas jau ir pilnībā gatavas, atvesta un uzstādīta arī daļa trenažieru, vēl gaidām atlikušās iekārtas. Plānojam projekta darbus pilnībā pabeigt un rīkot jaunā fitnesa centra atklāšanu jūnija vidū vai beigās. Esam parūpējušies arī par to, lai lauku cilvēkiem pie mums būtu pieejams kosmetologs, manikīra un pedikīra pakalpojumi, kā arī solārijs. Sporta zālē būs privātais treneris, kurš vadīs gan grupu, gan individuālas nodarbības. Nav aizmirsts arī ppar senioriem, kuriem tiks veidotas speciālas, viņu intereēm piemeklētas grupu nodarbības. Klients varēs pasūtīt tieši viņam piemērotu treniņu programmu, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus un nenodarītu pāri savai veselībai. Būs iespējams iegādāties sporta uzturu, treneris palīdzēs katram piemeklēt atbilstošāko.

Ceram, ka nākošā gada laikā varēsim saviem viesiem piedāvāt arī SPA zonu ar pirtīm, saunām un burbuļvannu. Apmeklētājiem, kam patīk peldes svaigā gaisā, būs iespēja izmantot āra dīķi un baļļu.

Arī mūsu novada iedzīvotāji un novada viesiir pelnījuši iespēju rūpēties par savu veselību un skaistumu un atpūsties citādāk.

Projekts tika iesniegts un apstiprināts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” biedrības “Lauku partnerība Sēlija” 1.rīcībā “Darbs un pārticība”, kas paredz atbalstu uzņēmējdarbībi, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Informāciju sagatavoja SIA “Purebliss”,

informācija sagatavota ar ELFLA LEADER atbalstu.