Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2019.gada projektu konkursam”

Lauku partnerība Sēlija

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2019.gada projektu konkursam”

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2019.gada 15.maijs

Norises vieta: Salas novads, Birži, Biržu tautas nams.

 

Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija;

Pl. 11 00 – 11 20 – 2019. Gada konkursā izsludinātās rīcības, to rezultatīvie rādītāji un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Pl. 11 20 – 12 00 - Izmaiņas MK noteikumos no 2018. gada 1.augusta. Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot LEADER projektus 2019.gadā. Ko sagaidām no šīgada LEADER projektu konkursa? Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.

Pl. 12 00 – 12 30 – Kafijas pauze

PL. 12 30 – 13 10 – Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji. Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore.

Pl. 13 10 – 13 40 – Diskusija – jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem. .

Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā, aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr.590., kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem” , kā arī www.lad.gov.lv