Uzmanību LEADER projektu iesniedzējiem!

Publicējam LEADER projektu konkursa 6.kārtas pašvērtējuma veidlapas. Lūdzam pārliecināties, vai esat izvēlējušies atbilstošo veidlapu - katrai rīcībai tās ir atšķirīgas. Tāpat - neizmantojam iepriekšējo konkursu veidlapas,un atceramies, ka pašvērtējums nav formalitāte, bet gan obligāta projekta pieteikuma sastāvdaļa. Apņēmību un veiksmi projektu izstrādē!

Pielikumi:

R1_Darbs_un_particiba_pasvertejums.xlsx R2_Jaunu_produktu_radisana_pasvertejums.xlsx R3_Sakums_pasvertejums.xlsx R_4_ Sakartota_un drosa_vide_pasvertejums.xlsx R-5_Veseliga_dzives_vide_pasvertejums.xlsx R_6_ vienota_tela_veidosana_pasvertejums.xlsx R_7._Spilgta_un_apgarota_vide_pasvertejums.xlsx R_8_Radosas_rezidences_pasvertejums.xlsx R_9_Apmacibu_nodarbibas_pasvertejums.xlsx R_10_Draudziga_un_atbalstosa_vide_pasvertejums.xlsx