LEADER domubiedru un darītāju rudens forums Talsu novadā

No 2021. gada 12. – 13. oktobrim, tiekoties vietējo rīcības grupu pārstāvjiem, atpūtas kompleksā "Rezidence Kurzeme", kas atrodas Talsu novadā, norisinājās biedrības "Latvijas Lauku forums" organizēts LEADER domubiedru un darītāju rudens forums. Foruma norise tika organizēta ar iespēju pieslēgties arī attālināti.

Foruma pirmajā dienā kopā ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem veidots pasākumu un aktivitāšu grafiks , kas ir saistīts LEADER/SVVA nākotni turpmākajiem diviem gadiem, kas sevī ietver pārejas periodu un jaunā perioda stratēģijas izstrādi. Tika sniegta informācija par plānotā atbalsta nosacījumiem un izmaiņām fonda administrēšanā. Pirmās dienas noslēgumā, foruma klātienes dalībnieki, komandas spēlē pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes.

Foruma otrajā dienā iepazināmies ar stratēģiskā un radošas sadarbības, domāšanas metodēm, to izmantošanu stratēģijas dokumentu , kā arī ikdienas aktivitāšu plānošanā. Dienas otrajā daļā apmeklējām trīs Talsu partnerības teritorijā realizētos Leader projektus un pārrunājām ar projektu realizētājiem viņiem aktuālos jautājumus. Dienu noslēdzām ar Talsu partnerības jaunā biroja apmeklējumu.