Noslēdzies konkurss Biedrības „Lauku partnerība Sēlija“ projektu koordinatora amatam

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” padomes sēdē 05/11/2021, tika pieņemt lēmums: Apstiprināt pretendentes Lauras Stalidzānes ievēlēšanu projektu koordinatora amatā uz projekta realizēšanas laiku. Laura Stalidzāne darbu uzsāks 15/11/2021.