Sēlijas liktenis - pašu sēļu rokās!

5.novembrī Lauku Partnerības "Sēlija" padomes sēdē tika pieņemts lēmums par pārstāvja apstiprināšanu darbam "Sēlijas asociācijas" dibināšanas sapulcē. Padome nolēma šo pienākumu uzticēt padomes loceklei Irēnai Sproģei. Padomes priekšsēdētāja Kristīne Rubina-Apinīte ierosināja pieņemt lēmumu , ka LP "Sēlija" pievienojas biedrības "Sēlijas asociācijas" dibinātāju skaitam. Padome šo ierosinājumu atbalstīja.

12.novembrī zoom platformā notika biedrības "Sēlija asociācija" dibināšanas sagatavošanas sanāksme, kur uzrunu teica Aizkraukles novada mērs Leons Līdums, pārstāvot sanāksmes organizatorus. Sanāksmes darbu vadīja šīs pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste un "Sēlijas asociācijas" pagaidu valdes locekle Evija Vectirāne. L.Līdums uzsvēra, Aizkraukles novada ļaudis dzīvo divās kultūrvēsturiskajās zemēs-Sēlijā un Vidzemē. Tāpēc sadarbības un sarunu ceļā ir jāatrod iespēja stiprināt abas identitātes. Viņš novēlēja, lai arī turpmāk spētu saglabāt līdzšinējās iestrādes Sēlijas attīstībai.

Pēteris Stradiņš izcēla vēsturisko faktu nozīmi Sēlijas atzīšanas fenomenā. Kā nozīmīgu faktu viņš minēja Sēlijas asociācija dibināšanas pasākumu 1995.gadā Ilūkstē. Taču šī organizācija tā arī nekad nav oficiāli reģistrēta. Sēlija atzīšana pašlaik atrodas visaugstākajā punktā. Esam sadzirdēti Saeimā un ministrijā. Sēlija ir vienīgā kultūrvēsturiskā zeme, kurai ir savs karogs un arī ģerboņa apstiprināšana ir izstrādes procesā. Sēlijai ne vien jārūpējas par kultūras vērtībām, bet arī par ekonomisko uzplaukumu. Šādai viņa atziņai pievienojās arī citi sanāksmes dalībnieki, pievienojot domu, ka nākotnē jāizstrādā kultūrvēsturiskās zemes attīstības stratēģija. Mērķu skaidrība sekmēs teritorijas attīstības prioritāšu izvēli. Pēteris Stradiņš atgādināja, ka viņa tēva akadēmiķa Jāņa Stradiņa ieskatā, Sēlija problēmas atrisinās paši sēļi ar saviem spēkiem.

Sanāksmē neilgu laiku piedalījās arī Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, bet viņa vietnieki Alfons Žuks, Aivars Vanags un sociālās komitejas vadītāja Līga Kļaviņa laiku bija atvēlējuši līdz sapulces beigām.

Sapulces dalībnieki tika informēti, ka biedrības "Sēlijas asociācija" dibināšana plānota decembra sākumā un tāpēc vēl var iesniegt priekšlikumus par Statūtiem.

Kad bija izrunāti biedrības dibināšanas jautājumi, tad diskusija izvērtās par gadskārtējiem Sēlijas novadu apvienības novadu organizētajiem svētkiem "Sēlija rotā".  Nākošgad tos organizēt pieteicās Aizkraukles novads ar jau gatavu ieceri. Arī Jēkabpils novads izteica gatavību uzņemties svētku organizatoru pienākumus. Sapulces dalībnieku vairākums uzskatīja, ka par svētku organizēšanas vietu un laiku jāvienojas pašvaldībām, jo arī finanšu nodrošināšana būs viņu rūpe.

Sanāksmē pozitīvi tika vērtēts kultūrvēsturisko zemju likums, cerībā, ka tas pavērs jaunas iespējas ne vien kultūras attīstībai,bet arī zinātniskajiem pētījumiem, morālo vērtību stiprināšanai sabiedrībā, Sēlijas ekonomiskajam uzplaukumam ar valsts finansiālu atbalstu reģionālajai attīstībai un dažādām projektu iespējām.

Irēna Sproģe,"Lauku Partnerības Sēlija" padomes locekle