Prezentācijas no Lauku partnerība Sēlija biedru informatīvā semināra

23.novembrī Lauku partnerība Sēlija pulcēja savus biedrus un citus interesentus uz informatīvo semināru tiešsaistes režīmā, lai informētu par tikko izsludināto LEADER projektu konkursa 10. kārtu, iepazīstinātu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu, tā izsludināto projektu konkursu kapacitātes stiprināšanai, kā arī Partnerības projekta ideju iesniegšanai šajā fondā, par ko informēja Partnerības darbinieki.

Tāpat, dalībniekiem tika piedāvātas tēmas par Saules enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā, par ko informēja Raivis Šķērstens no SUN INVEST SIA, bet par finansējuma iespējām informēja Jānis Paiders no Swedbank Uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļas.

Savukārt, Āris Ādlers no biedrības "Jūras zeme" iepazīstināja dalībniekus ar “viedo ciemu” konceptu un tā attīstības iespējām Latvijas laukos.

Aicinām jūs iepazīties ar semināra prezentācijām, kas pieejamas zemāk, kā arī apsvērt iespēju startēt ar savu projektu kādā no augstākminētajām finansējuma iespējām.

Aicinām arī aizpildīt biedru anketu, kas ir pieejama šeit - https://saite.lv/biedruanketa.

 

Prezentācijas no semināra:

 

Semināra darba kārtība

LEADER finansējuma piesaistes iespējas 10.projektu konkursu kārtā, Gvido Liepiņš, LP Sēlija

Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss/Partnerības projekta ideja, Laura Stalīdzāne, LP Sēlija

Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā, Raivis Šķērstens, SUN INVEST SIA

Finansējums “zaļākai ikdienai”, Jānis Paiders, Swedbank Uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļas vadītājs

Viedais ciems kā mērķis un attīstības iespējas Latvijas laukos, Āris Ādlers, Biedrība "Jūras zeme"