Prezentācijas un materiāli no 3.decembra LEADER semināra

3.decembrī, notika seminārs par LEADER projekta sagatavošanu iesniegšanai izsludinātajā projektu konkursa kārtā, kur veidlapa aizpildīšanai Lauku atbalsta dienesta vietnē tiks atvērta 18.decembrī, kurā sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju centru LP “Sēlija” stāstīja par izsludinātajām rīcībām, to rezultatīvajiem rādītājiem, līdzekļu apjomu, projektu iesniegšanas termiņiem un vērtēšanas kārtību.

Tāpat seminārā piedalījās Judīte Podniece no Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes (Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja), kas runāja par Projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas prasībām atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, kā arī par biežāk pieļautajām nepilnībām īstenošanā.

Savukārt par finanšu institūcijas ALTUM piedāvātajām iespējām LEADER projektu iesniedzējiem stāstīja Mārīte Lazdiņa, "Attīstības finanšu institūcijas Altum" Zemgales reģiona vadītāja.

Bet ar savu praktisko pieredzi LEADER projekta īstenošanā dārzniecībā "Ratnieki" dalījās Ieva Puzāne, Dārzniecības “Ratnieki” īpašniece.

Aicinām jūs arī aizpildīt anketu par jūsu nodomiem un nepieciešamo konsultatīvo atbalstu saistībā ar LEADER projektu sagatavošanu. Anketa ir pieejama ŠEIT - https://forms.gle/qSRwnpSGucVnawP99.

 

Prezentācijas:

Semināra darba kārtība

Pieredze LEADER finansējuma piesaistē savas idejas realizēšanai dārzniecībā "Ratnieki", Ieva Puzāne, Dārzniecība "Ratnieki"

Atbalsta saņemšanas nosacījumi LEADER 10. projektu konkursu kārtā, Gvido Liepiņš, LP Sēlija

LEADER projektu RAKSTĪŠANAS 3 SOĻI, Gvido Liepiņš, LP Sēlija

Darbību īstenošana saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2014.-2022, Judīte Podniece, Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības pārvalde

Te ir arī SAITE  uz Judītes Podnieces minēto vietni LAD mājas lapā, kur lapas apakšdaļā zem virsraksta “Pieteikties pasākumam”, var atrast sadaļu “Rokasgrāmatas”, kurā ir metodiskie un skaidrojošie materiāli, kas palīdzēs projekta idejas izvērtēšanā un projekta sagatavošanā.

BIZNESA IDEJA. Kā pārdomāti plānot un finansēt?, Mārīte Lazdiņa, Attīstības finanšu institūcija Altum