Ir apstiprināti trīs ar nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu finansēšanu saistīti noteikumi

Jēkabpils novada pašvaldība ir apstiprinājusi trīs ar nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu finansēšanu saistītus nolikumus un noteikumus, kuru izstrādē aktīvi iesaistījās arī Lauku partnerības “Sēlija” Padomes locekļi.

 

Lūdzam skatīt dokumentus zemāk.

Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam

Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz pieteikumus projektu līdzfinansēšanai

Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem