Sāk īstenot projektu “Izzini sevi- Iepazīsti citus!”

Sadarbojoties ar Jēkabpils novada pašvaldības Jaunatnes jomas speciālistiem,  biedrība “Lauku partnerība Sēlija” ir uzsākusi īstenot projektu “Izzini sevi-Iepazīsti citus!” (identifikācijas Nr.VP2023/1-19).

Laika posmā no 25.04.2023. līdz 31.08.2023. projekta ietvaros norisināsies  dažādas aktivitātes, kas veicinās jauniešu ar ekonomiskiem un ģeogrāfiskiem šķēršļiem iesaisti vietējo, aktīvo lauku teritorijā dzīvojošo jauniešu kopienā, tādejādi veicinot šo jauniešu piederības sajūtu, pašpārliecinātību, sekmējot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā ar citiem jauniešiem, kā arī sekmējot jaunu zināšanu, kompetenču apgūšanu un pozitīvu emociju iegūšanu.

Projektu finansiāli atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Izzini sevi - Iepazīsti citus!” sniegs iespēju radīt vidi, kas ir uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām balstīta, šādi mazinot straujo migrāciju uz pilsētām un sekmējot jauniešus ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā, dažādojot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas dažkārt lauku reģionu jauniešiem ir vairāk ierobežotas nekā pilsētas jauniešiem, kas ir saistīts ar infrastruktūras nepieejamību, speciālistu trūkumu un daudziem citiem būtiskiem riskiem.

Projekta ietvaros tiks aizvadītas 9 aktivitātes, kuras notiks dažādos Jēkabpils novada pagastos, kas dos iespēju Jēkabpils lauku teritorijā dzīvojošajiem jauniešiem ar ierobežotām iespējām aktīvi iesaistīties jauniešu kopienas dzīvē, mijiedarboties ar sociāli aktīviem jauniešiem, t.i. lietderīgi pavadīt laiku kopā, sekmēt jaunu zināšanu iegūšanu, kuras būs iespējams pielietot ikdienā, tādējādi sekmējot šo jauniešu pārliecinātību par sevi un veicinot viņu piederības sajūtu sabiedrībai.

Galvenās projekta aktivitātes tiks vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā, sekmējot šo jauniešu līdzdalības iespējas, pēc iespējas vairāk mazinot ietekmes, kas liedz iespējas jauniešiem socializēties, līdzdarboties Jaunatnes jomas procesos un attīstībā.

Pirmā projekta aktivitāte “Es un citi – Te un tagad!” norisināsies 22. maijā, Zasā.  

Kopējais projekta budžets 6625,42 Eur.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros