Noslēgusies projektu pieņemšana 9.kārtā – kopā iesniegti 22 projekti

07.01.2021.
6.janvārī, noslēdzās atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārta.

Kopumā tika iesniegti 22 projekti:

1. Rīcība “Darbs un pārticība” – 11 projekti,

4. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide” - 5 projekti,
6. Rīcība “Veselīga dzīves vide” - 6 projekti.

Mēneša laikā projekti tiks izvērtēti Biedrībā “Lauku partnerība Sēlija”, kur to veiks 3 neatkarīgi vērtēšanas eksperti. Pēc tam tie tiks nosūtīti Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldei, kur tie tiks izvērtēti aptuveni 3 mēnešu garumā.

Rīcība
Nr.

Projektu skaits
gab.

Pieejamais publiskais finansējums
(EUR).

Iesniegto projektu kopējais reģistrētais publiskais finansējums

(EUR).

R1

11

164 474.39 

158850.13

R4

5

20 294.01

22606.42

R6

6

13 900.63

25283.67

Kopā

22

198669.03

206740.22