Rindošanas rezultāti 9.kārtai

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” ir izskatījusi iesniegto projekta pieteikumu 9.kārtā atbilstību SVVA stratēģijai. Kopā rīcībās R1, R4 un R6 tika saņemti 22 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējuma summu 198 669.03 EUR. Pieejamais izsludinātais publiskais finansējums 206 740.22 EUR.

REZULTĀTI

Visu ELFLA 9.kārtā iesniegto projektu izvērtējumu lēmumi ir ievietoti Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēmas (EPS). Lēmumi atrodami sadaļā: VRG dokumenti.

Lēmumi sistēmā ievietoti 2021.gada 05.februārī.

Tuvāko 3-5 mēnešu laikā LAD izskatīs Jūsu iesniegtos pieteikumus un sniegs gala lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.

Gvido Liepiņš
LP "Sēlija" administratīvais vadītājs
tel.29283474