Rezidenču centrs “Susēja”

Lai rezidenču centrs “Susēja” būtu gatavs ar vien jaunu mākslas notikumu un formu uzņemšanai, saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” administrēto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu nesen tika pilnveidota kupolveida skatuve, papildinot to ar nepieciešamo inventāru. Piemēram, ierīkota dejas, cirka un teātra izrādēm atbilstoša grīda, iegādāts vajadzīgais inventārs. Līdz 2021. gada rudenim tiks pabeigti arī kupola siltināšanas darbi. Tad notikumus varēs rīkot arī gada aukstajos mēnešos. Šis ir nozīmīgs ieguldījums, kas parāda, ka kultūras piedāvājums Aknīstē pieaugs. Biedrība aicina vietējos iedzīvotājus un citus interesentus iesaistīties turpmākajos pasākumos, kā arī izmantot vietu savu iniciatīvu īstenošanai.

  

Foto: Alexey Koshkin


Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 19-05-AL24-A019.2204-000002 turpina labiekārtot pasākumu norises vietu “Susēja”, pielāgojot to aktivitātēm gada aukstajos mēnešos.

Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000007 ir labiekārtojusi pasākumu norises vietu “Susēja”, aprīkojot to ar koncertiem un izrādēm nepieciešamo inventāru.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Avots: sansusi.lv/rezidences/