Notiekošais Susējas kupolā

25/08/2020 apmeklējām Susējas kupolu, kur tikāmies ar biedrības “Sansusī” vadītāju Armandu Siliņu, lai redzētu realizēto un topošo Susējas kupolā, tā teritorijā, kā arī pārrunātu kupola attīstības gaitu un perspektīvas.
Armands Siliņš ir ļoti radošs un enerģisks vadītājs, kurš ir pratis apvienot cilvēku komandu šīs teritorijas un pasākumu attīstīšanai.
Armands Siliņš plāno vēl vairāk attīstīt kupola teritoriju, kā labklājības rezidenci, kurā tiks organizēti dažāda veida mākslinieku nometnes, plenēri, kultūras un mākslas pasākumi.

Facebook: https://www.facebook.com/sansusifestivals/posts/3243588805729701

Mājas lapā: https://sansusi.lv/rezidences/

https://www.youtube.com/watch?v=vxNulu-91hM

šī nelielā performance ir tapusi Labklājības rezidenču programmas ietvaros, iesaistot Aknīstes psihoneiroloģiskās klīnikas pacientus.

https://vimeo.com/188704748

šī ir Igauņu cirka mākslinieces Grētes Gross izrāde, kas tapa Susējā rezidējot ar latviešu mūziķiem Ēriku Kiršfeldu un Venti Zilbertu. Kā redzams, šis vēl ir pirms jaunās grīdas periods.

https://vimeo.com/305318423

šī ir franču cirka trupas Catalyst izrāde, kas tapa sadarbojoties rezidencē ar latviešu komponistu Platonu Buravicki. Izrāde bija "site specific" (speciāli vietai radīta) tipa izrāde, kur noslēdzošais posms bija kupolā - pēdējā kadrā mazliet var redzēt jau deju grīdas pielietojumu.

https://vimeo.com/240475242

un īsfilma ar atskatu uz Sansusī festivālu 2017. gadā.

Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 19-05-AL24-A019.2204-000002 turpina labiekārtot pasākumu norises vietu “Susēja”, pielāgojot to aktivitātēm gada aukstajos mēnešos.

Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000007 ir labiekārtojusi pasākumu norises vietu “Susēja”, aprīkojot to ar koncertiem un izrādēm nepieciešamo inventāru.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija”
Izpildirektors
Gvido Liepiņš