„Sēlijas Salas” – viedo ciematu tīkls

Daudzas lauku teritorijas un kopienas veido inovatīvus un viedus risinājumus vietējiem izaicinājumiem. Eiropas Savienības dalībvalstis ir aicinātas atbalstīt un iedrošināt šādus viedus risinājumus un piedāvāt tiem atbalstu nākamajā plānošanas periodā.

2019.gada 21.-22.oktobrī Polijas Lauku tīkls sadarbībā ar Lauku attīstības un Lauksaimniecības ministriju, Polijas lauku parlamentu un Lauku attīstības un lauksaimniecības institūtu organizē starptautisku semināru, kura galvenā tēma ir viedie ciemi. “Smart Villages as an effective way to address key challenges in rural areas” . Semināra mērķis ir iepazīties ar esošiem viedajiem ciemiem Centrālajā un Rietumeiropā, kā arī  diskutēt par to,  kā šo pieredzi var pārnest un ieviest nākamajā plānošanas periodā, lai uzlabotu mobilitāti, attīstītu uzņēmējdarbību, gūtu labumu no bioekonomikas piedāvātajām iespējām, nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un veselības pakalpojumus.

Kā viens no Latvijas piemēriem viedo ciemu veidošanā, tiks prezentēta Lauku partnerības „Sēlija”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” un Aizkraukles rajona partnerības projekta  „Sēlijas salas” gaitā apgūtā  pieredze. „Sēlijas salas”, apvienojot 17 nelielus ciematus, veido  viedo ciemu tīklu Sēlijā un risina augstākminētos izaicinājumus ar tūrisma pieeju.

 

„Sēlijas salas” pārstāvēs Ilūkstes un Daugavpils novadu partnerības „Kaimiņi” administratīvā vadītāja Inga Krekele.