Dabas diena Daugmalēs

Ar Lauku partnerības Sēlija finansiālu atbalstu pavadījām emocijām un atklājumiem pilnu Dabas Dienu Daugmalēs. Šaja nedēļa bijām aktīvi, darbīgi un zinātkāri.

Pasākumā piedalījās trīs dažadu skolu audzēkņi- Vīpes pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, kas pasākuma nedēļā, kas sakrita ar Eiropas Putnu vērošanas nedeļu,  veica arī mūsu sagatavotos uzdevumus un ieradās ar saviem mājasdarbiem.

Priecājamies par skolēnu interesi un neizsīkstošajiem jautājumiem ornitologam Gaidim Grandānam pēc stāstījuma par Latvijas putniem. Visiem klātesošajiem bija iespēja vērot putnus ar profesionālu putnu vērotāju aprīkojumu.

Dabas resursu aizsardzības biedrības pārstāvis Ilmārs Luksts iedvesmoja ar savu stāstījumu par pārgājienu organizēšanu un piedalīšaanos tajos. Bērni ar skolotājiem jau interesējas par pārgājienu maršrutu iespējām.

Biedrības “ Vīpes stils” pārstāvji visu laivošanas sezonas laiku vāca fotomateriālus un apzināja apmeklēt vērtas apskates vietas, objektus. No savāktajiem materiāliem tika izveidots informatīvs materiāls-fotogrāmata ar nolūku popularizēt tūrismu un ūdenstūrismu. Grāmata un digitālie materiali pieejami, sazinoties ar biedrību ''Vīpes stils". Daugava plūst un mainās līdzās ar notikumiem tās krastos.Cilvēki, notikumi, putni, augi, dabas objekti- tas viss ieraugāms grāmatas lappusēs.

Pasākumā piedalījās aptuveni 60 skolēni, skolotaji, tika apēsti 60 litri karameļu popkorna, izdzerti vismaz 15 litri piparmētru tējas un aroniju dzēriena, novēroti jūras kraukļi, pīles, baltie gārņi.

Biedrības valdes locekle

Inese Irbīte