Lauku partnerības „Sēlija” suvenīru izstrādes, nolikums

Lauku partnerība „Sēlija” „Lauku partnerības „Sēlija” suvenīru izstrādes  Nolikums

 1. Konkursa organizētājs

Konkursa organizētājs ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija” .

 1. Konkursa mērķi:
 • Prezentēt Lauku partnerību “Sēlija” vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, nodrošinot kvalitatīvus vietējā ražojuma suvenīrus/prezentācijas priekšmetus;
 • Apzināt un popularizēt Lauku partnerības „Sēlija” teritorijas amatnieku, individuālo ražotāju, nevalstisko organizāciju(NVO) izstrādājumus, veicināt to noietu.

 

 1. Konkursa uzdevums
 • Konkursam iesniedzami amatniecības izstrādājumi, rokdarbi, interjera priekšmeti, pārtikas produkti degustācijas( nelielā) iepakojumā, kas izgatavoti Lauku partnerības „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados.
 • Izstrādājumam jāatbilst šādām prasībām:
 • Izstrādājums ir oriģināls, tā izgatavošanā pielietoti vietējie resursi;
 • Izstrādājums ir kvalitatīvi izgatavots gan no mākslinieciskā, gan tehniskā viedokļa. Pārtikas produktu gadījumā – produkts ir ar ilgstošu lietošanas termiņu, izgatavots atbilstoši sanitārajām normām.
 • Izstrādājums ir kompakts, ērti transportējams. Ņemtas vērā aviopārvadājumu prasības attiecībā uz tilpumu, kā arī – svars un izstrādājuma detaļu trauslums.
 • Vēlams – izstrādājumā vai tā iepakojumā iekļauts biedrības Lauku partnerība “Sēlija” nosaukums un logo* .
 • Vēlams – ietvertas teritorijai raksturīgās komponentes: rakstu elementi, ainavas elementi, notikumi, tradīcijas, asociācija ar tiem, u.t.t.
  • Izstrādājumi piedāvājami atšķirīgās izmaksu kategorijās:

– suvenīri līdz 3.00 eiro gabalā

– suvenīri līdz 10.00 eiro gabalā 

 – prezentācijas dāvanas līdz 30.00 eiro gabalā

 1. Konkursa dalībnieku pieteikšanās noteikumi
 • Dalībnieku skaits nav ierobežots. Konkursā var piedalīties ikviens, kurš darbojas LP „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados.
 • Konkursa dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākus darbus.
 • Konkursa dalībnieka pieteikums sastāv no:

–  konkrētā izstrādājuma/izstrādājumiem;

– izstrādājuma apraksta un kontaktinformācijas, kas kopumā nepārsniedz vienu A4 lapu.

 1. Konkursa darbu vērtēšana un izmantošana.
 • Iesniegtos darbus izskata Lauku partnerības „Sēlija” padomes un izpilddirekcijas locekļi;
 • Konkursa vērtēšanas komisija no iesniegtajiem darbiem izvēlas Lauku partnerības “Sēlija” prezentācijas priekšmetus – suvenīrus, kā arī vienojas par nepieciešamo skaitu no katra veida prezentācijas priekšmetiem – suvenīriem.
 • Lauku partnerības “Sēlija” izpilddirekcija sazinās ar ražotājiem, organizē prezentācijas priekšmetu – suvenīru pasūtīšanu un iegādi.
 1. Konkurss tiek organizēts pēc nepieciešamības, izsludinot to LP “Sēlija” mājaslapā, teritorijas pašvaldību mājaslapās, izsūtot dalīborganizācijām, amatniekiem, uzņēmējiem.
 2. Konkurss tiek izsludināts vismaz 30 dienas pirms darbu iesniegšanas termiņa noslēguma.
 3. Par konkrētās konkursa kārtas izsludināšanu lemj LP “Sēlija” padome.

 

* Lauku partnerības “Sēlija” logo ir publicēts mājaslapā www.partneribaselija.lv . Ja produkta/iepakojuma izveidei ir nepieciešami grafiskie logo faili, lūdzam nosūtīt pieprasījumu uz e -pastu: ieva.jatniece@gmail.com